Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Akademia analityka kredytowego- 3 dniowy kurs specjalistyczny z uwzględnieniem tematyki ESG

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia:
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
a) Prawidłowej identyfikacji dokumentacji kredytowej podmiotów gospodarczych w zależności formy prawnej.
b) Prawidłowego uwzględnienia przepisów prawnych istotnych z punktu widzenia oceny zdolności kredytowej.
c) Weryfikacji i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych
d) Oceny adekwatności zabezpieczeń przyjmowanych przez bank.
e) Identyfikacji czynników ryzyka kredytowego w kontekście monitoringu.
f) Prawidłowości przeprowadzania procesów restrukturyzacyjnych

Istnieje możliwość zapisu tylko na jeden blok

PROGRAM:

Blok I  5 września
„Ryzyko kredytowe, uwarunkowania prawne kredytobiorcy, ocena zdolności kredytowej”
1. Ryzyko kredytowe i jego istota w procesie oceny zdolności kredytowej.
2. Istotne regulacje prawne, które należy uwzględniać w procesie oceny zdolności kredytowej.
3. Wymagania i rekomendacje KNF w zakresie oceny zdolności kredytowej.
4. Dokumentacja kredytowa oraz jej prawidłowa weryfikacja, w zależności od formy prawnej kredytobiorcy.
5. Metody oceny zdolności kredytowej
6. Sprawozdawczość finansowa klientów.
7. Analiza finansowa wstępna i rozszerzona (wyliczanie wskaźników finansowych oraz ich interpretacja):
1. Rolnik
2. Uproszczona księgowość
3. Pełna księgowość
A) Bilans
B) Rachunek zysków i strat
C) Informacja dodatkowa
8. Ryzyko ESG w kontekście oceny zdolności kredytowej
9. Ocena efektywności inwestycji (NPV, IRR, PI, MIRR)
Blok II 13 września
„Ocena i wycena adekwatności zabezpieczeń; monitoring kredytowy i restrukturyzacja – z uwzględnieniem ryzyka ESG”
1. Ocena adekwatności zabezpieczeń:
a) Rodzaje zabezpieczeń – aspekty prawne
b) Metody wyceny zabezpieczeń
2. Ocena i weryfikacja operatów szacunkowych
3. Ryzyko ESG w kontekście zabezpieczeń hipotecznych przyjmowanych na zabezpieczenie kredytu.
4. Monitoring kredytowy – sygnały wczesnego ostrzegania.
5. Restrukturyzacja kredytobiorcy
6. Studium przypadków

Blok III 24 września

„Zaawansowane metody oceny zdolności kredytowej”
1. Zaawansowane metody szacowania płynności dynamiczej przedsiębiorstwa.
2. Cykl konwersji gotówki i jego wpływ na płynność przedsiębiorstwa.
3. Dźwignia finansowa i operacyjna
4. Rachunek przepływów pieniężnych:
a) Metoda bezpośrednia
b) Metoda pośrednia
5. Wskaźniki Cash Flow
6. Modele wielowskaźnikowe
a) Model Du Ponta
b) Modele dyskryminacyjne
7. Agresywna księgowość a ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
5/13/24 września 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-13.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 1290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl