Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Akademia zarządzania ryzykiem IT Blok pierwszy – Zasady identyfikacji i pomiaru ryzyka IT

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z wymaganiami Rekomendacji M i D KNF przede wszystkim z pierwszym etapem zarządzania ryzykiem IT jakim jest identyfikacji i pomiaru. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z praktycznym podejściem w zakresie identyfikacji/pomiaru ryzyka IT. Szkolenie obejmuje także część warsztatową.

Adresaci:

Zarządy banków spółdzielczych, członkowie Komitetu Audytu, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem IT/operacyjnym, właściciele procesów, stanowiska kontroli wewnętrznej.

PROGRAM:

1. Omówienie wymagań Rekomendacji M i D KNF
2. Strategia zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego – ryzyko IT
3. Odpowiedzialności – środowisko wewnętrzne
4. Zasady identyfikacji ryzyka IT:
a. Wymagania Rekomendacji M i D KNF
b. Odpowiedzialność pracowników (jednostek biznesowych)
c. System HelpDesk – kategorie
d. Zewnętrzne rejestry
e. Wymiana informacji pomiędzy Zespołem IT, Stanowiskiem zarządzania ryzykiem operacyjnym i Właścicielami procesów
5. Identyfikacja zagrożeń w zasobach IT, procesach wewnętrznych i zewnętrznych
6. „Dane wyjściowe” z etapu identyfikacji ryzyka IT do pomiaru ryzyka
7. Najczęstsze błędy popełniane na etapie identyfikacji ryzyka IT
8. Zasady pomiaru ryzyka IT:
a. Wymagania Rekomendacji M i D KNF
b. Określenie prawdopodobieństwa oraz skutków
c. Ocena zabezpieczeń
d. Metoda jakościowa
e. Metoda ilościowa
f. Straty potencjalne, rzeczywiste, odzysk
g. Mapa ryzyka IT
9. „Dane wyjściowe” z etapu pomiaru ryzyka IT do kontroli i monitorowania
10. Omówienie wzorcowej Instrukcji Zarządzania ryzykiem IT

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
22 listopada 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.15

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Przy całym pakiecie 3 szkoleń 1200 zł/osoba +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl