Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

AKCYZA W BRANŻY ENERGETYCZNEJ – akcyza w obrocie energią elektryczną – akcyza w obrocie gazem oraz zmiany w wyrobach energetycznych

PROGRAM:

I. Akcyza w obrocie energią elektryczną
1. Wprowadzenie
 Akcyza od energii elektrycznej – podstawowe pojęcia
 Czynności i transakcje podlegające akcyzie w obrocie energią elektryczną
 Praktyczne problemy wynikające z interpretacji i orzeczeń
2. Zwolnienia z akcyzy dla energii elektrycznej
‒ Katalog zwolnień dla energii elektrycznej
 produkcja energii elektrycznej oraz podtrzymywania produkcji
 produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu
 pozostałe zwolnienia
‒ Rozstrzygnięcia MF, WSA i NSA dotyczące energii elektrycznej
3. Nowe preferencje w energii elektrycznej
 Nowe zwolnienia dla energii elektrycznej
 Wprowadzenie pojęcia zakładu energochłonnego
 Nowy mechanizm zwrotu akcyzy
 Rozstrzygnięcia MF, WSA i NSA dotyczące nowych zwolnień
4. Straty energii elektrycznej
 Regulacje akcyzowe dotyczące strat energii elektrycznej
 Praktyka MF w zakresie strat energii elektrycznej
5. Rozliczanie akcyzy od energii elektrycznej
 Powstawanie obowiązku podatkowego
 Sprzedaż energii elektrycznej
 Zużycia energii elektrycznej
 Zmiany w zakresie faktur VAT
 Zasady prowadzenia ewidencji energii elektrycznej
 Deklaracje akcyzowe
II. Akcyza w obrocie gazem oraz zmiany w wyrobach energetycznych
1. Wprowadzenie
 Akcyza od wyrobów gazowych – podstawowe pojęcia (PPG i FNG)
 Czynności i transakcje podlegające akcyzie w obrocie gazem ziemnym
 Praktyczne problemy wynikające z interpretacji i orzeczeń
2. Zwolnienia dla wyrobów gazowych
 Katalog zwolnień dla wyrobów gazowych
‒ energochłonność
‒ systemy „pro-środowiskowe”
‒ kogeneracja
‒ produkcja energii elektrycznej
‒ pozostałe
 Nowelizacja akcyzy w zakresie zwolnień dla wyrobów gazowych
 Warunki korzystania z poszczególnych zwolnień
 Rozstrzygnięcia MF, WSA i NSA dotyczące wyrobów gazowych
4. Rozliczanie akcyzy od obrotu gazem
 Powstawanie obowiązku podatkowego
 Sprzedaż wyrobów gazowych
 Zużycie wyrobów gazowych
 Straty wyrobów gazowych
 Stawka na wyroby gazowe
 Zmiany w zakresie faktur gazowych
 Zasady prowadzenia ewidencji wyrobów gazowych
 Deklaracje akcyzowe
5. Transakcje transgraniczne wyrobami gazowymi
 WNT i import wyrobów gazowych
 WDT i eksport wyrobów gazowych
6. Zmiany od 1 stycznia 2017 r. w zwolnieniach dla wyrobów węglowych
 Połączenie zwolnienia dla zakładu energochłonnego ze zwolnieniem zw. z systemami „pro-środowiskowymi”
 Konsekwencje prawne ww. zmiany
7. Pytania i dyskusja

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: tel. 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
23 stycznia 2017 r. Warszawa
15 luty 2017 r. Katowice

Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenerów, zaświadczenie, obiad, przerwy kawowe

PROMOCJA:
Od każdej kolejnej osoby z firmy- 690 zł

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 790 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl