Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Akcyza w obrocie energią i wyrobami gazowymi – praktyka i doświadczenia po zmianach

PROGRAM:

I. AKCYZA OD ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 Akcyza od energii elektrycznej – podstawowe pojęcia
 Czynności i transakcje podlegające akcyzie w obrocie energią elektryczną
 Praktyczne problemy wynikające z interpretacji i orzeczeń
II. ZWOLNIENIA Z AKCYZY DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 Katalog zwolnień dla energii elektrycznej
― kogeneracja
― produkcja energii elektrycznej
― pozostałe
 Rozstrzygnięcia MF, WSA i NSA dotyczące energii elektrycznej
III. NOWE ZWOLNIENIA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 Zwolnienia procesowe
 Zwolnienia dla zakładów energochłonnych
― kalkulacja progu energochłonności
― kalkulacja kwoty zwrotu akcyzy
 Praktyka organów podatkowych
IV. STRATY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 Regulacje akcyzowe dotyczące strat energii elektrycznej
 Praktyka MF w zakresie strat energii elektrycznej
V. ROZLICZANIE AKCYZY OD ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 Powstawanie obowiązku podatkowego
 Sprzedaż energii elektrycznej
 Zużycia energii elektrycznej
 Zmiany w zakresie faktur VAT
 Zasady prowadzenia ewidencji energii elektrycznej
 Deklaracje akcyzowe
VI. AKCYZA OD WYROBÓW GAZOWYCH
 Akcyza od wyrobów gazowych – podstawowe pojęcia (PPG i FNG)
 Czynności i transakcje podlegające akcyzie w obrocie gazem ziemnym
 Praktyczne problemy wynikające z interpretacji i orzeczeń
VII. ZWOLNIENIA DLA WYROBÓW GAZOWYCH
 Katalog zwolnień dla wyrobów gazowych
― energochłonność
― systemy „pro-środowiskowe”
― kogeneracja
― produkcja energii elektrycznej
― pozostałe
 Nowelizacja akcyzy w zakresie zwolnień dla wyrobów gazowych
 Warunki korzystania z poszczególnych zwolnień
 Rozstrzygnięcia MF, WSA i NSA dotyczące wyrobów gazowych
VIII. ROZLICZANIE AKCYZY OD WYROBÓW GAZOWYCH
 Powstawanie obowiązku podatkowego
 Sprzedaż wyrobów gazowych
 Zużycie wyrobów gazowych
 Straty wyrobów gazowych
 Stawka na wyroby gazowe
 Zmiany w zakresie faktur gazowych
 Zasady prowadzenia ewidencji wyrobów gazowych
 Deklaracje akcyzowe
IX. TRANSAKCJE TRANSGRANICZNE WYROBAMI GAZOWYMI
 WNT i import wyrobów gazowych
 WDT i eksport wyrobów gazowych
X. PYTANIA I DYSKUSJA

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
24 maj 2016 r. Katowice
8 czerwiec 2016 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
690 zł od każdej kolejnej osoby z firmy

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 750 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl