Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Analiza czynników ESG w banku spółdzielczym – sprawozdanie dla Zarządu i Rady Nadzorczej.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Ochrona klimatu staje się coraz istotniejszym problemem, który w coraz większym stopniu podlega regulacji w przepisach zewnętrznych. Między innymi Wytyczne EBA/GL/2020/06 wskazują na konieczność zarządzania wskaźnikami ESG zarówno w działalności kredytowej jak i w zakresie własnej działalności Banku. Pytania dotyczące ESG pojawiają się w ramach BION, w tym między innymi o zasady raportowania w sprawie ESG.

Celem niniejszego szkolenia jest wspólne przygotowanie przykładowych zapisów do raportu w sprawie ESG, przygotowanego dla Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego.

I. KORZYŚCI
1. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z obszarami zarządzania ESG w Banku Spółdzielczym,
2. Uczestnicy szkolenia otrzymają projekt raportu w sprawie ESG dla Zarządu i Rady Nadzorczej.

II. ADRESACI
Szkolenie jest skierowane do Członków Rad Nadzorczych, Członków Zarządu, pracowników komórki ds. ryzyka, komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Poziom szkolenia: podstawowy – oczekiwana podstawowa wiedza na temat raportowania w sprawie ryzyka kredytowego oraz ryzyka operacyjnego.

PROGRAM:

1. Definicja ESG,
2. Wdrożenie zasad oceny ESG w działalności kredytowej:
a. Udzielanie kredytów,
b. Monitoring,
3. ESG w działalności własnej Banku,
4. Rola Zarządu i Rady Nadzorczej w procesie zarządzania ESG w Banku,
5. Źródła informacji w sprawie ESG w Banku,
6. Zasady raportowania w obszarze ESG,
7. Uzupełnienie SIZ i planu pracy Rady Nadzorczej,
8. Analiza zakresu raportu w sprawie ESG – omówienie struktury przykładowego raportu,
9. System kontroli wewnętrznej w obszarze ESG,
10. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
4 września 2023 r. Online

Godziny zajęć: 12.30-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl