Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Analiza i zarządzanie ryzykiem płynności i finansowania w Bankach Spółdzielczych

Adresaci:
Kadra zarządzająca w Banku, pracownicy uczestniczący w procesie zarządzania ryzykiem płynności, oraz pracownicy wykonujący analizy ryzyka płynności.

Cel szkolenia:
Uszczegółowienie wiedzy z zakresu zarządzania płynnością i finansowania, omówienie zasad obrotu obligacjami skarbowymi, oraz zasad kupowania i sprzedawania w odpowiednim czasie tych papierów wartościowych.

W celu podniesienia skuteczności szkolenia, prosimy, aby uczestnicy zabrali na niniejsze szkolenie analizy miesięczne dotyczący ryzyka płynności w wersji elektronicznej bądź papierowej sporządzane w Banku (np. wg stanu na koniec 2018 roku). Analiza sytuacji Banku na podstawie własnych danych będzie najbardziej efektywna.
Prosimy o przygotowanie na szkolenie wszelakich pytań, które Państwa nurtują.

Zakres tematyczny:
Zastosowanie metody „luki”, oraz innych metod do oceny ryzyka płynności; nabycie umiejętności wnioskowania z otrzymanych wyników analizy, stanowiącej podstawę efektywnego zarządzania płynnością finansową w Banku; omówienie zasad obrotu obligacjami skarbowymi, oraz zasad kupowania i sprzedawania w odpowiednim czasie tych papierów wartościowych.

Czas trwania szkolenia oraz metodyka nauczania:
Szkolenie trwa 2 dni, obejmuje 14 godzin nauczania. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz warsztatów komputerowych.

Materiały szkoleniowe:
Uczestnicy otrzymają materiały na płycie CD (w skład materiałów na CD wchodzi między innymi skrypt dotyczących ryzyka płynności i finansowania aktualny komplet regulacji do ryzyka płynności i finansowania), skrypt dotyczący obligacji skarbowych..

PROGRAM:

Dzień I w godz. 10.00 – 16.00

Wykład, oraz wspólne ćwiczenia przy wykorzystaniu komputerów.
Dzień 1: godz. 10.00 – 16.30
1. Wykład.
 Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem płynności i finansowania,
2. Ćwiczenia dotyczące analizy i pomiaru ryzyka płynności, w skład którego wchodzą:
 Źródła finansowania działalności Banku,
 Zaangażowanie środków oraz aktywa płynne,
 Wyjaśnienie i odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników szkolenia.

W trakcie zajęć przerwy kawowe i obiad.
Dzień II w godz. 9.00- 13.00
1. Ćwiczenia dotyczące analizy i pomiaru ryzyka płynności, w skład którego wchodzą:
 Analiza zrywalności depozytów oraz przedterminowej spłaty kredytów,
 Analiza największych deponentów w bazie depozytowej, dużych depozytów, oraz depozytów osób wewnętrznych,
 Analiza stabilności bazy depozytowej (wskaźniki osadu),
 Analiza wskaźnikowa ryzyka płynności Banku (system limitów wewnętrznych),
 Zestawienie luki płynności (metodyka urealnienia zestawienia płynności),
 Prognoza płynności finansowej Banku,
 Analiza wewnętrznych cen transferowych (FTP),
 Testy warunków skrajnych:
– Testy warunków skrajnych dotyczące miar nadzorczych,
– Testy odwrócone,
– Testy scenariuszowe.
2. Omówienie zasad obrotu obligacjami skarbowymi, oraz zasad kupowania i sprzedawania w odpowiednim czasie tych papierów wartościowych.

W trakcie zajęć przerwy kawowe i obiad.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
10-11 czerwca 2019 r. Wrocław

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

PROMOCJA:
od każdej kolejnej osoby- 890 zł

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 990 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl