Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ANALIZA KREDYTOWA Kluczowe aspekty i wybrane metody stosowane w analizie na potrzeby finansowania przedsiębiorstw w praktyce Banków Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Dwudniowe szkolenie prezentujące metody analizy sprawozdań finansowych, służące diagnozie stopnia zadłużenia i prawidłowego szacowania potrzeb kredytowych i zdolności kredytowej przedsiębiorstw. Dodatkowo poruszona tematyka firm sezonowych oraz takich, które realizują kontrakty długoterminowe, jak na przykład firmy budowlane.

Szkolenie dedykowane dla pracowników banków posiadających już podstawową wiedzę z czytania sprawozdań finansowych i zajmujących się na co dzień oferowaniem produktów kredytowych. Przydatne również dla pracowników działów audytu wewnętrznego oraz pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie ekspozycji kredytowych.
Szkolenie zawiera część teoretyczną, ale wzbogacone jest także szeregiem ćwiczeń praktycznych i analizą przypadków.
Szkolenie pozwoli na pogłębienie umiejętności analitycznych oraz poznanie kluczowych aspektów w ocenie zdolności kredytowej jakie są przydatne w formułowaniu wniosków z analiz na potrzeby prowadzenia dialogu z klientami banku a także na przygotowanie „pakietu” analitycznego i sformułowanie rekomendacji dla decydenta kredytowego.

PROGRAM:

I. Rozgrzewka analityczna – warsztat wprowadzający
• Identyfikacja istotnych zagadnień analitycznych przy pierwszej ocenie wyników finansowych klienta korporacyjnego
• Analiza przykładów sprawozdań finansowych ilustrujących pojawiające się potencjalne negatywne zjawiska w działalności
• Sformułowanie pierwszych wniosków z dokonanych analiz
II. Diagnoza stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa
• Definicje stosowane przy diagnozowaniu regularnej nadwyżki pieniężnej
• Analiza sprawozdań finansowych pod kątem identyfikacji źródeł korekt analitycznych w szacowaniu nadwyżek pieniężnych operacyjnych
• Główne składowe zadłużenia finansowego i ich identyfikacja na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz poza bilansem
• Określenie stopnia zadłużenia i interpretacja bezpiecznych a także zbyt wysokich poziomów zadłużenia
III. Sposoby pozyskiwania finansowania w ramach grup kapitałowych.
• Podejście zdecentralizowane
• Podejście scentralizowane
• Instrumenty finansowania dłużne i właścicielskie
• Pojęcie regresu do spółki matki i formy regresu
IV. Kalkulacja nadwyżek pieniężnych na podstawie rachunku przepływów pieniężnych
• Obliczanie regularnej operacyjnej nadwyżki finansowej – Funds From Operations (FFO)
• Porównanie FFO ze skorygowaną EBITDA
• Ustalenie właściwego szacunku regularnej nadwyżki pieniężnej w przypadku istotnych różnic pomiędzy FFO oraz EBITDA
V. Metody szacowania wolnego limitu kredytowego
• Zastosowanie wskaźnika relacji zadłużenia finansowego netto do skorygowanej EBITDA/EBITDAR do kalkulacji maksymalnego wolnego limitu kredytowego
• Modyfikacja szacunku wolnego limitu w sytuacji potencjalnego wzrostu przychodów lub zmiany rentowności
• Wykorzystanie wskaźnika DSCR przy testowaniu maksymalnej kwoty zadłużenia finansowego.
• Szacowanie przyszłej kwoty ekspozycji na finansowanie bieżących potrzeb operacyjnych przedsiębiorstwa
VI. Analityczne spojrzenie na specyficzne typy działalności
• Wybrane aspekty szacowania zapotrzebowania na limity kredytowe oraz ocena podmiotów:
• prowadzących działalność o sezonowym charakterze
• realizujących kontrakty długoterminowe

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
2-dniowe 7-8 grudnia 2022 r. Online

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 990 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 1190 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl