Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Analiza luki wdrożenia Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej w Banku spółdzielczym.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

W ramach Badania i Oceny Nadzorczej (BION) banki otrzymały zapytanie odnośnie analizy luki wdrożenia Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej (SInF).
Celem niniejszego szkolenia jest wspólne przeprowadzenia przeglądu i przygotowanie analizy luki wdrożenia ww. ustawy wraz z opracowaniem harmonogramu działań w tym zakresie.

I. KORZYŚCI
1. Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona analiza luki wdrożenia Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej (SInF).
2. Uczestnik szkolenia dowie się, jaki powinien być podział zadań w zakresie wdrożenia ustawy o SInF.
3. Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do przygotowania przeglądu uprawnień do SInF.
4. Uczestnik otrzyma w ramach szkolenia wzór notatki z przeprowadzenia analizy luki wdrożenia Ustawy o SInF.
5. Uczestnik otrzyma projekt harmonogramu pełnego wdrożenia Ustawy o SInF.

II. ADRESACI
Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem członków Zarządu ds. IT i ds. AML, IOD, ABI / SBI, Koordynatorów AML (compliance AML) pracowników IT, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, Audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem
szkolenia.

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:
Poziom szkolenia: podstawowy – oczekiwana wiedza na temat obsługi rachunków, bezpieczeństwa informacji oraz przydatna na temat STIR.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne SInF – przepisy powiązane z SInF (Ustawa o AML, Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, Ordynacja podatkowa i inne):
2. Zakres informacji przekazywanych do SInF,
3. Tryb przekazywania informacji do SInF,
4. Ochrona danych w procesie przekazywania danych do SInF – zasady ochrony i upoważnienia, pełnomocnictwa itp.
5. Podział zadań w zakresie przygotowania i obsługi SiNF,
6. Zasady testowania SInF,
7. Sporządzenie dokumentu pn. Analiza luki wdrożenia Ustawy o SInF.
8. Harmonogram pełnego wdrożenia SInF.
9. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
21 czerwca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 14.30-16.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl