Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Analiza ryzyka bancassurance w banku spółdzielczym. Zarządzanie ryzykiem w związku ze sprzedażą ubezpieczeń oraz analiza luki wynikającej z nowej Rekomendacji U Komisji Nadzoru Finansowego.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROWADZĄCY:

Renata Szostak

Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC) – dyplom Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie ryzyka, kontroli wewnętrznej, compliance oraz audytu wewnętrznego. Obszary specjalizacji: zarządzanie ryzykiem bankowym, audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem braku zgodności (Compliance), zatrudnienie na Stanowisku ds. zgodności oraz na stanowisku kontroli wewnętrznej w bankach spółdzielczych. Wieloletni praktyk bankowy (Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA), Bank Polskiej Spółdzielczości (wcześniej GBPZ S.A. we Wrocławiu), banki spółdzielcze. Aktualnie zatrudniona w banku spółdzielczym na Stanowisku ds. zgodności, funkcji kontroli oraz IOD. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach w zakresie szkolenia pracowników KNF (min. zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych) oraz Szkoły Bankowej w Sandomierzu. Trener z zakresu zarządzania ryzykiem bankowym oraz z zakresu kontroli wewnętrznej (w tym ryzyka braku zgodności i audytu wewnętrznego), ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków wynikających z przepisów bankowych. Współautorka książki pt.: Rada nadzorcza w banku spółdzielczym. Absolwentka Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie Compliance i kontrola wewnętrzna. Doktorantka w Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Certyfikowany Oficer Compliance.

PROGRAM:

W dniu 26 czerwca 2023r. Komisja Nadzoru Finansowego uchwaliła zmianę Rekomendacji U. Sprzedaż ubezpieczeń, jak każda aktywność banku wiąże się z ryzykiem. Zasady zarządzania ryzykiem bancassurance są zawarte w znowelizowanej Rekomendacji U Komisji Nadzoru Finansowego.

Celem niniejszego szkolenia jest przeprowadzenie weryfikacji szeroko rozumianych zasad zarządzania ryzykiem związanym ze sprzedażą ubezpieczeń, w tym ryzykiem bancassurance wraz z weryfikacją Polityki zarządzania ryzykiem bancassurance, z uwzględnieniem znowelizowanej Rekomendacji U.

KORZYŚCI

 1. Uczestnicy szkolenia otrzymają analizę luki wdrożenia Rekomendacji U.
 2. Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona identyfikacji obszarów ryzyka związanego ze sprzedażą ubezpieczeń,
 3. Uczestnik szkolenia otrzyma informacje na temat zapisów w regulacjach wewnętrznych związanych ze sprzedażą ubezpieczeń.
 4. Uczestnik otrzyma przykłady procedur dostosowanych do aktualnych przepisów zewnętrznych:
  1. Politykę zarządzania ryzykiem bancassurance,
  2. Notatkę z przeglądu ww. Polityki,
  3. Wzór informacji zarządczej dla Zarządu z obszaru Bancassurance,
  4. Notatkę IOD w sprawie rozpoczęcia przetwarzania danych w ramach sprzedaży ubezpieczeń (ocena uprzednia),
  5. Notatkę z wprowadzenia nowego produktu / nowej usługi – sprzedaż ubezpieczeń.

Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, szczególnie do Członka Zarządu nadzorującego sprzedaż ubezpieczeń w Banku, IOD, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

II. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Poziom szkolenia: podstawowy – oczekiwana podstawowa wiedza na temat sprzedaży ubezpieczeń.

PROGRAM:

 1. Podstawy prawne zarządzania ryzykiem bancassurance,
 2. Analiza luki wdrożenia Rekomendacji U.
 3. Definicja bancassurance – czy każda sprzedaż ubezpieczeń to bancassurance?,
 4. Podział zadań w zakresie sprzedaży ubezpieczeń,
 5. Niezależna ocena ryzyka bancassurance,
 6. Interakcja ryzyka bancassurance z pozostałymi rodzajami ryzyka,
 7. Wpływ ryzyka bancassurance na ryzyko kredytowe,
 8. Ocena firm ubezpieczeniowych,
 9. Analiza efektywności sprzedaży ubezpieczeń,
 10. Bezpieczeństwo informacji, w tym ochrona danych osobowych, zadania IOD w procesie sprzedaży ubezpieczeń,
 11. Rejestr kategorii przetwarzania danych osobowych,
 12. System informacji zarządczej w ramach sprzedaży ubezpieczeń,
 13. Kontrola w procesie zarządzania ryzykiem bancassurance – ubezpieczenia jako dodatkowy mechanizm kontroli wewnętrznej,
 14. Omówienie istotnych zmian w zarządzaniu ryzykiem Bancassurance, w związku z planowanymi zmianami w Rekomendacji U.
 15. Pytania i odpowiedzi.

Szkolenie on–line: dwie sesje po 1,5 godziny

Istnieje możliwość zorganizowania ww. szkolenia (po modyfikacji programu) dla wszystkich pracowników Banku oraz dla Rady Nadzorczej – na indywidualne zamówienie Banku Spółdzielczego.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
10 sierpnia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 12.30-15.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl