Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO ŚRODOWISKA ICT, NADZOROWANIE, KSZTAŁTOWANIE ZASAD I STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO W PLACÓWKACH BANKU – WYTYCZNE EBA 2019, DORA, UKNF

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

ADRESACI
Szkolenie adresowane jest dla Zarządów Banków, Administratorów Systemów Informatycznych, pracowników działu IT, Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, stanowisk bezpieczeństwa informacji SBI/ BI, audytorów wewnętrznych.
CEL SZKOLENIA
Przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek, wiedzy i umiejętności z zakresu nadzorowania, kształtowania oraz zasad standardów bezpieczeństwa fizycznego i technicznego w placówkach bankowych na podstawie wymagań Rekomendacji D KNF oraz dobrych praktyk. Poznanie składowych infrastruktury teleinformatycznej ICT Banku, które powinny podlegać szczególnej analizie ryzyka bezpieczeństwa fizycznego, technicznego i nie tylko.
KORZYŚCI SZKOLENIA
Podczas szkolenia uczestnicy:
⦁ zapoznają się ze składowymi infrastruktury teleinformatycznej ICT Banku oraz regulacjami prawnymi;
⦁ zdobędą praktyczną wiedzę i wskazówki z zakresu bezpieczeństwa fizycznego i technicznego środowiska teleinformatycznego zgodnie z obowiązującymi standardami;
⦁ nauczą się umiejętnie oceniać obszary zagrożenia dla zachowania bezpieczeństwa fizycznego oraz sieciowego w Banku Spółdzielczym;
⦁ poznają środki zapobiegawcze w zakresie ochrony utraty danych oraz inne zabezpieczenia techniczne.

PROGRAM:

1. Stanowisko ABI = BI / SBI o co tak naprawdę chodzi
2. Rekomendacja D
⦁ zarządzanie bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego
⦁ operacyjna odporność cyfrowa sektora finansowego
3. Ochrona fizyczna placówek banku
4. Bezpieczeństwo środowiskowe w serwerowni i pomieszczeniach węzłów sieciowych
5. Jak nadzorować warunki skrajne w serwerowni
6. Prawidłowa budowa pomieszczenia serwerowni – na co koniecznie należy zwrócić uwagę
7. Właściwe drzwi oraz ich instalacja w serwerowni, aby pomieszczenie było bezpieczne i odporne na podatności
8. Infrastruktura sieciowa
9. Strefy uprzywilejowanego dostępu, dostęp i nadzorowanie
10. Ochrona przeciwpożarowa
11. Ochrona agregatów prądotwórczych modułów SZR oraz bezpieczeństwo środowiskowe
12. Ochrona dokumentów / niszczarki / szafy metalowe na dokumenty
13. Bezpieczeństwo bankomatów / wpłatomatów
14. Bezpieczeństwo danych biometrycznych
15. Bezpieczeństwo Info-Kiosków
16. Monitoring CCTV
17. Ochrona środowiska TV BANKOWEJ
18. Zabezpieczenie i bezpieczeństwo stron internetowych Banku
19. Bezpieczeństwo modułów bankowości internetowej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
7 grudnia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-10.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

Dane uczestnika:

Dane firmy:

Warunki uczestnictwa:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl