Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Z ELEMENTAMI ANALIZY W CHMURZE W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

ADRESACI
• Członkowie Zarządu nadzorujący obszar zarządzania bezpieczeństwem informacji w Banku
• Kadra menedżerska odpowiadająca za zarządzanie IT
• Właściciele procesów biznesowych
• Audytorzy wewnętrzni
• Osoby, odpowiedzialne za budowę, wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Banku
• Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem operacyjnym
CEL SZKOLENIA
Szkolenie służy przekazaniu uczestnikom praktycznej wiedzy i sprawdzonych metod oceny ryzyka w systemie bezpieczeństwa informacji, które ułatwiają zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym i przetwarzanym informacjom oraz doskonalą system zarządzania bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami Rekomendacji D KNF oraz dobrych praktyk wynikających z normy ISO 27001.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:
• będą w stanie samodzielnie wykonać klasyfikację oraz analizę ryzyka bezpieczeństwa informacji;
• zobaczą wartości jakie przynosi nie tylko wdrożenie w Banku systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ale również jego utrzymanie i rozwój;
• nauczą się, jak w prosty sposób można wypełnić wymagania, które stawia przed bankami nadzorca rynku w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji;
• będą potrafili utrzymywać i rozwijać system zarządzania bezpieczeństwem informacji w taki sposób, aby przynosił dla banku wymierne korzyści;
• poznają najczęściej popełniane błędy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji i dowiedzą się jak ich unikać;
• zrozumieją istotę działania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
• wiedzę przekazuje praktyk.

PROGRAM:

1. Bezpieczeństwo informacji
• Szanse, czy tylko obowiązki?

2. Wymagania

• Klasyfikacja informacji
• Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji
• Jakość danych
• Dlaczego to robimy? Jak to ma działać? Co z tego będziemy mieli? Komu i co raportować?
3. Praktyka
• Od klasyfikacji informacji do analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji – zróbmy to sami

4. Przetwarzanie danych w chmurze (przetwarzanie danych zgodnie z Polish Cloud)
• Jak zaplanować wdrożenie?
• Jak wykonać analizę ryzyka?
• Jak dostosować Bank do przetwarzania danych w chmurze?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
19 czerwca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09:00-12:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl