Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Analiza ryzyka bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego- wymagania EBA dla ICT w praktyce Banków Spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel:
Uczestnik szkolenia zdobędzie kompetencje pozwalające na przeprowadzenia analizy ryzyka w obszarze bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych EBA dla ICT (technologie informacyjne – komunikacyjne).

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników Banku odpowiedzialnych za szacowanie ryzyka bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego: pracownicy zespołów IT, Inspektorzy Ochrony Danych, pracownicy odpowiedzialni za ryzyko operacyjne.

PROGRAM:

1. Omówienie wymagań prawny odnoszących się do zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa teleinformatycznego
a) Rekomendacja M
b) Rekomendacja D
c) Rekomendacja dotycząca bezpieczeństwa usług płatniczych
d) Metodyka BION KNF
e) Wytyczne EBA w sprawie zarządzania ryzykiem związanym z technologiami i bezpieczeństwem ICT
2. Omówienie zagadnień: ryzyko związane z technologiami i bezpieczeństwem, incydent operacyjny oraz incydent bezpieczeństwa
3. Wytyczne EBA w sprawie zarządzania ryzykiem związanym z technologiami i bezpieczeństwem ICT, krok po kroku
4. Strategia rozwoju w zakresie obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego
5. Identyfikacja zasobów/procesów krytycznych w obszarze IT
6. Metodyka zarządzania ryzykiem IT
7. Raportowanie ryzyka IT

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
17 marca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl