Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Analiza ryzyka EKZH na podstawie znowelizowanej Rekomendacji S

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Po wprowadzeniu zmian w procedurach wewnętrznych Banki powinny zweryfikować swój system raportowania w sprawie EKZH. Na ww. weryfikację nałożyła się kolejna aktualizacja Rekomendacji S, której zapisy powinny być uwzględnione w systemie raportowania.

Celem niniejszego szkolenia jest przygotowanie zakresu raportowania w sprawie EKZH z uwzględnieniem analizy luki wdrożenia znowelizowanej Rekomendacji S.

 1. KORZYŚCI
 1. Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona analiza luki znowelizowanej Rekomendacji S (2023r.),
 2. Zostanie przeprowadzona identyfikacja raportów w zakresie EKZH.
 3. Uczestnik otrzyma przykład dokumentu zawierającego analizę luki wdrożenia Rekomendacji S (2023).
 4. Uczestnik otrzyma przykład raportu w sprawie EKZH na podstawie znowelizowanej Rekomendacji S.
 1. ADRESACI

Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, pracowników komórki ds. ryzyka, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, do audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Poziom szkolenia: podstawowy w zakresie kontroli wewnętrznej oraz udzielania kredytów zabezpieczonych hipotecznie.

 

PROGRAM:

1. Analiza luki wdrożenia znowelizowanej Rekomendacji S;
2. Podział zadań w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym;
3. DStI, udział własny i LtV – z uwzględnieniem Zasad SSO SGB / SSOZ BPS;
4. Testy warunków skrajnych,
5. Raportowanie w sprawie ryzyka portfela EKZH,
6. Omówienie raportu w sprawie EKZH.
7. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
19 lipca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-10.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl