Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Analiza ryzyka instytucji płatniczych w praktyce Banków Spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROGRAM:

8:00-8:10 – Powitanie i wprowadzenie (10 min)
• Przedstawienie prowadzącego i uczestników
• Cele i harmonogram szkolenia
8:10-9:00 – Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem (50 min)
• Definicja ryzyka
• Rodzaje ryzyka
o Operacyjne
o Kredytowe
o Rynkowe
o Płynności
o Prawne
o Reputacyjne
• Czynniki wpływające na ryzyko
o Wewnętrzne
o Zewnętrzne
9:00-9:15 – Przerwa (15 min)
9:15-10:45 – Pomiar i analiza ryzyka (1,5h)
• Metody pomiaru ryzyka
o Metody jakościowe
o Metody ilościowe
• Narzędzia analizy ryzyka
o Wskaźniki
o Scoring
o Macierze
o Mapy ryzyka
10:45-11:00 – Przerwa (15 min)
11:00-12:00 – Szczegółowe omówienie rodzajów ryzyka w instytucjach płatniczych (1h)
• Ryzyko cybernetyczne
o Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji
o Przykłady ataków
o Metody ochrony
o Znaczenie ciągłej weryfikacji systemów bezpieczeństwa
• Ryzyko kredytowe (kredyt płatniczy)
o Niewypłacalność kontrahentów
o Metody oceny zdolności kredytowej klientów
o Zarządzanie ekspozycją na ryzyko
• Bezpieczeństwo danych
o Ryzyko wycieku danych
o Prawne i operacyjne aspekty ochrony danych
o Znaczenie RODO i innych regulacji ochrony danych
• AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy)
o Metody identyfikacji i zapobiegania praniu pieniędzy
o Przepisy i regulacje dotyczące AML
• Fraud (oszustwa)
o Rodzaje oszustw w instytucjach płatniczych
o Mechanizmy wykrywania i zapobiegania oszustwom
• Ryzyko kapitałowe i ochrony środków
o Zarządzanie kapitałem
o Zabezpieczenie środków klienta
o Znaczenie adekwatności kapitałowej
• Ochrona konsumenta
o Ryzyko naruszenia praw konsumenta
o Strategie ochrony konsumenta przed praktykami nieuczciwymi
• Ogólne ryzyko regulacyjne
o Dostosowanie do zmieniających się przepisów prawa (lokalnych i międzynarodowych)
12:00 – Zakończenie szkolenia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
27 września 2024 r. Online

Godziny zajęć: 08.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl