Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Archiwizacja dokumentacji w bankach spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Adresaci:
• Archiwiści, pracownicy składnic akt, kierownicy archiwów zakładowych/ składnic akt oraz osoby przygotowujące się do przejęcia funkcji związanych z archiwizacją dokumentacji
Cele szkolenia:
• Zapoznanie się z przepisami regulującymi przekazywanie i archiwizowanie akt
• Nabycie umiejętności prawidłowej archiwizacji dokumentacji
• Zdobycie wiedzy jak postępować z niewłaściwie uporządkowaną dokumentacją przekazywaną przez komórki
• Zdobycie wiedzy z zakresu prawidłowego przekazywania akt do archiwum oraz brakowania akt
• Praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w czasie szkolenia poprzez zastosowanie zajęć praktycznych

PROGRAM:

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie
1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego, kadr, ochrony danych osobowych .
2. Podstawowe konstrukcje prawa w zakresie archiwizacji, kadr, ochrony danych osobowych.

II. Przekazywanie akt powstałych w podmiocie
1. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
2. Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentacji (kat. A, B, BE, BC)
3. Postępowanie z dokumentacją elektroniczną
4. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego
5. Porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych
6. Opisywanie teczek
7. Sporządzanie ewidencji.

III. Instrukcja archiwalna:
1. Organizacja i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt
2. Lokal archiwum zakładowego/składnicy akt
3. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji (spis zdawczoodbiorczy, wykaz spisów)
4. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
5. Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
6. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt
7. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt
8. Zasady przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
9. Sprawozdawczość archiwum zakładowego
10. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki.

IV. Zmiany w procedurze brakowania dokumentacji:
1. Analiza procesu brakowania dokumentacji w świetle obowiązujących procedur
2. Niszczenie akt a brakowanie dokumentacji
3. Jak długo należy przechowywać akta w podmiocie (aspekt służbowy, kontrolny, socjalny i historyczny)?
4. Kto odpowiada za brakowanie akt w podmiocie i jak często należy je przeprowadzać?
5. Zniesienie wzorów formularzy dot. brakowania i co z tego wynika?
6. Typowanie dokumentacji do zniszczenia
7. Sporządzanie wniosku na brakowanie.

V. Porządkowanie dokumentacji wytwarzanej w Podmiocie:
1. Zakres i formy dokumentacji księgowej
2. Kwalifikacja dokumentacji finansowo – księgowej
3. Przechowywanie dokumentacji finansowo – księgowej
4. Brakowanie dokumentacji finansowo – księgowej
5. Postępowanie z dokumentacją kadrowo- płacową
6. Postępowanie z pozostałymi rodzajami dokumentacji
7. Kwalifikowanie, przechowywanie i brakowanie dokumentacji kadrowo- płacowej
8. Dokumentacja elektroniczna- postępowanie, przechowywanie i brakowanie.

VI. Zajęcia praktyczne: Wypełnianie formularzy- ewidencji Archiwum Zakładowego/ Składnicy Akt
1. Spisy zdawczo- odbiorcze akt
a) Kat. A
b) Kat. B50-B10
c) Kat. B10 i niższej
d) Kat. BE
e) Kat. Bc
2. Wykazy spisów zdawczo- odbiorczych
3. Karty Udostępnienia/ Wypożyczenia akt
4. Spisy dokumentacji przeznaczonej na makulaturę bądź zniszczenie
5. Spisy dokumentacji kat. BE podlegającej ekspertyzie archiwalnej
6. Wnioski do AP na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
8 grudnia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-13.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl