Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

BION w Banku spółdzielczym.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

W 2022r. wprowadzono do przepisów prawa szereg istotnych zmian, które mogą być przedmiotem badania w ramach BION, np. zapisy Wytycznych EBA/GL/2022/05 w sprawie compliance AML.

Celem niniejszego szkolenia jest wspólny przegląd i omówienie propozycji wypełnienia formularzy BION za 2022r.

I. KORZYŚCI
1. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z propozycjami odpowiedzi na zmienione pytania w arkuszach BION w 2023r. za 2022,
2. Otrzymają propozycję wypełnionych arkuszy oceny jakościowej.

II. ADRESACI
Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu banków, które otrzymały zarówno pełny jak i uproszczony BION, pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem istotnym, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:
Poziom szkolenia: podstawowy – oczekiwana podstawowa wiedza na temat funkcjonowania banku spółdzielczego.

PROGRAM:

1. Podstawowe założenia BION,
2. Terminy sporządzania informacji w ramach BION,
3. Omówienie wymaganych informacji w tabelach ilościowych,
4. Omówienie najistotniejszych zagadnień oceny jakościowej ze szczególnym uwzględnieniem:
a. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej ze szczególnym uwzględnienie planów awaryjnych,
b. Ryzyko rynkowe,
c. Ryzyko płynności i ryzyko finansowania,
d. Ryzyko operacyjne,
e. Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej,
f. Ryzyko kredytowe i ryzyko koncentracji,
g. Ryzyko IT,
h. Analiza modelu biznesowego – biznesowe procesy krytyczne,
i. Inne.
5. Omówienie odpowiedzi na pytania dodatkowe zawarte w piśmie UKNF,
6. Podział zadań w banku z uwzględnieniem obszarów objętych badaniem,
7. Zasady zatwierdzania i przesyłania dokumentów do UKNF
8. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
14 czerwca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-13:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl