Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Budowle sieciowe i inne środki trwałe w 2016 r. w podatkach i księgowości – problemy podatku od nieruchomości, klasyfikacji i amortyzacji z aktualnym orzecznictwem w branży wodnokanalizacyjnej, energetycznej i komunalnej

PROGRAM:

I. Zasady kwalifikacji środków trwałych i zakreślenie kontroli ksiąg rachunkowych i podatkowych w 2016 r i 2017 r. Tworzenie regulaminów środków trwałych i ich zakres.

II. Zasady klasyfikacji i amortyzacji budowli sieciowych w podatkach i rachunkowości

1. Przyłącza:
– ustalenie wartość początkowej oraz
– przychód właściciela sieci w razie wytworzenia na koszt inwestora
– przychód z tytułu zwrotu wydatków na wybudowanie przyłącza.
2. Podział budowli sieciowej na dwie lub więcej części.
3. Budowla z budynkiem – jak klasyfikować i opodatkować
4. Zapomniane akty notarialne a klasyfikacja
5. Braki w dokumentacji – jak uzupełnić
6. Zła klasyfikacja – jak i czy zmieniać
7. Klasyfikacja budowli sieciowych na poszczególne obiekty inwentaryzacyjne.
8. Remont oraz ulepszenie sieciowego środka trwałego.
9. Linia światłowodowa w klasyfikacji
10. Częściowa likwidacja sieciowych środków trwałych.
11. Przyłączenie oraz odłączenie części składowych oraz części peryferyjnych budowli sieciowych.
12. Budowle gdzie w części kosztów partycypuje gmina lub ministerstwo
13. Kolizje energetyczne.

III. Podatek od nieruchomości wraz z orzecznictwem
14. Wybrane problemy kwalifikacji obiektów budowlanych do budowli lub budynków.
15. Umowy przenoszące obowiązek podatkowy
16. Budynkowe i słupowe stacje transformatorowe, kable i obudowy, sieci w budynkach.
17. Przyłącza i obowiązek podatkowy przy sprzedaży, pozostawieniu właścicielowi i gdy właścicielem jest gmina
18. Podatek od nieruchomości od nietypowych nieruchomości jak na przykład wiata rampa ze zbiornikiem, kabel światłowodowy, klimatyzator wbudowany i nie wbudowany, kosze na betonowych podporach, silosy i wiele innych podane wraz z orzecznictwem 2015
19. Powstanie i ustanie obowiązku podatkowego oraz ulepszenie i modernizacja budowli.
20. Podstawa opodatkowania budowli sieciowych.
21. Opodatkowanie znaków na terenie firmy, latarni, kostki brukowej, ramp, kamieni ozdobnych, konstrukcji metalowych i inne – najnowsze hity gmin czy zgodne z prawem – orzecznictwo 2016 r.
22. Podstawa opodatkowania w przypadku budowli nabytych jako aport.
23. Pasy drogowe.

IV. Najnowsze orzecznictwo, interpretacje Ministra Finansów oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
24. Orzeczenia NSA i WSA.
25. Interpretacje i pisma Ministra Finansów.
26. Indywidualne interpretacje Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów.
27. Zestaw potrzebnych wyroków z komentarzem potrzebnych na 2015 r.
IV. Podatek katastralny i prognozowane zmiany klasyfikacji środków trwałych – perspektywa 2016 i 2017 r.

V. Najnowsze orzecznictwo 2016 r. dotyczące odpowiedzialności na klasyfikacje środków trwałych, amortyzacje i podatek od nieruchomości wraz z wymiarem.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
28 listopada 2016 r. Poznań
29 listopada 2016 r. SzczecinGodziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
Od każdej kolejnej osoby z firmy 490 zł

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl