Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

CENY TRANSFEROWE 2019 – dokumentacje, aktualne regulacje i zmiany

– Regulacje prawne w zakresie cen transferowych
– Definicja powiązań
– Obowiązki dokumentacyjne
– Zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego dla podmiotów powiązanych przez Skarb Państwa, JST lub SSE
– Metody weryfikacji cen transferowych
– Analiza cen transferowych
– Zagadnienia wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. – safe harbours, reklasyfikacja i pominięcie transakcji, klauzule antyabuzywne
– Obowiązki sprawozdawcze w cenach transferowych
– Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – zmiany w Ordynacji podatkowej
– Wyłączenia kosztów podatkowych z art. 15e
– Uprzednie porozumienia cenowe: procedura i projektowane zmiany

PROGRAM:

9.30 – 10.00 Rejestracja i poranna kawa
10.00 Rozpoczęcie

10.00 – 11.30
Regulacje prawne w zakresie cen transferowych, zasady ustalania powiązań bezpośrednich pośrednich
1. Regulacje prawne w zakresie cen transferowych
a. Wytyczne OECD
b. Regulacje krajowe
i. Stan prawny obowiązujący w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
ii. Stan prawny obowiązujący od 01.01.2019 r.
2. Definicja ceny transferowej i transakcji kontrolowanej
3. Grupowanie transakcji
4. Definicja powiązań wewnątrzgrupowych do 31.12.2018 r.
5. Redefinicja powiązań od 01.01.2019 r.
6. Klauzule antyabuzywne

11.30 – 11.45
Przerwa na kawę
11.45 – 12.45
Dokumentacje podatkowe cen transferowych
1. Obowiązki dokumentacyjne
a. Przesłanki warunkujące powstanie obowiązku dokumentacyjnego do dnia 31.12.2018 r.
b. Nowe obowiązki dokumentacyjne od dnia 01.01.2019 r.
c. Zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego dla niektórych transakcji kontrolowanych
2. Metody weryfikacji cen transferowych
3. Analiza cen transferowych
a. Analiza porównawcza
b. Analiza zgodności
4. Dokumentacja local file – struktura, elementy, przykład
5. Dokumentacja master file – struktura, elementy, przykład

12.45 – 13.30
Przerwa na obiad

13.30 – 15.00
1. Zasada ceny rynkowej
2. Safe harbours: usługi o niskiej wartości dodanej, pożyczki
3. Korekty cen transferowych
4. Reklasyfikacja i pominięcie transakcji
5. Restrukturyzacja działalności
6. Secret comparables
7. Kompensaty
8. Obowiązki sprawozdawcze
a. CIT-8
b. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji
c. CIT-TP / TP-R
9. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – nowe regulacje Ordynacji podatkowej
15.00 – 15.15
Przerwa kawowa

15.15 – 16.00
1. Wyłączenia z podatkowych kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e
2. Uprzednie porozumienia cenowe (APA) – korzyści i procedura
3. Projektowane zmiany w zakresie APA
4. IP Box
5. Pytania i odpowiedzi

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
12 września 2019 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w seminarium, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenów, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
450 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl