Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

CENY TRANSFEROWE 2019 w Specjalnych Stref Ekonomicznych

– Limity transakcyjne

– Obowiązek dokumentacyjny spółki strefowej

– Dodatkowe zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego dla niektórych transakcji kontrolowanych od 01.01.2019 r.

– Transakcje z zagranicznymi podmiotami powiązanymi, a działalność w SSE

– Możliwość doszacowania dochodu w spółce strefowej

– korekta ceny transakcyjnej i jej wpływ na zwolnienie z opodatkowania

– Dochód do opodatkowania w mieszanej działalności strefowej

PROGRAM:

 

PROGRAM:

 1. Ceny transferowe
 2. Identyfikacja podmiotów powiązanych
 3. Według przepisów obowiązujących do końca 31.12.2016.
 4. Według przepisów obowiązujących od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
 5. Według przepisów obowiązujących od 01.01.2019 r.
 6. Limity transakcyjne
 7. Według przepisów obowiązujących od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
 8. Według przepisów obowiązujących od 01.01.2019 r.
 9. Identyfikacja transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym
 10. Ujednolicenie pojęć i definicji od 01.01.2019 r.
 11. Cena transferowa
 12. Znaczące wpływy
 13. Transakcja kontrolowana
 1. Obowiązki dokumentacyjne
 2. Dokumentacja Local File od 01.01.2019 r.
 1. Forma i zakres Local File
 2. Omówienie poszczególnych elementów
 3. Dokumentacja dla transakcji nieprzekraczającej progów
 4. Porównanie zmian w zakresie przepisów obowiązujących do końca 2018 r.
 5. Analiza porównywalności
 6. Elementy analizy porównawczej
 7. Nowe przepisy w zakresie stosowania metod ustalenia ceny transferowej na poziomie rynkowym
 8. Zasada ceny rynkowej od 01.01.2019 r.
 9. Nowe zasady rozliczania niektórych transakcji (usługi o niskiej wartości dodanej oraz pożyczki)
 10. Opis zgodności, a analiza danych porównawczych
 11. Master File
 12. Forma i zakres Master File
 13. Omówienie poszczególnych elementów
 14. Porównanie zmian w zakresie przepisów obowiązujących do końca 2018 r.
 15. CIT/TP (TP-R)
 16. CbC-R oraz CbC-P
 1. Dodatkowe zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego dla niektórych transakcji kontrolowanych od 01.01.2019 r.
 2. Terminy  sporządzenia dokumentacji podatkowych
 3. Ceny transferowe a działalność w SSE
 4. Obowiązek dokumentacyjny spółki strefowej
 5. Pojęcie transakcji a działalność strefowa
 6. Obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej
 7. Dokumentacyjny przy wydzieleniu organizacyjnym
 8. udział w zysku oraz uczestnictwo w stratach
 9. Transakcje z zagranicznymi podmiotami powiązanymi, a działalność w SSE
 10. Możliwość doszacowania dochodu w spółce strefowej – korekta ceny transakcyjnej i jej wpływ na zwolnienie z opodatkowania
 11. Dochód do opodatkowania w mieszanej działalności strefowej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
14 luty 2019 r. Wrocław
15 luty 2019 r. Katowice
28 luty 2019 r. Mielec
1 marca 2019 r. Starachowice

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe, certyfikat.

PROMOCJA:
550 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 650 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnika:
Dane firmy:

Warunki uczestnictwa:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl