Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

CENY TRANSFEROWE – w branży wodnokanalizacyjnej i komunalnej – zmiany od stycznia 2017 r.

PROWADZĄCY:

Marcin Górski- Adwokat i Doradca Podatkowy

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Pracował w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych. Doradzał w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak: łączenie oraz podział spółek kapitałowych. Reprezentował Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w szczególności przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Przeprowadzał audyty podatkowe oraz sporządzał dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca. Specjalizuje się w problematyce podatku dochodowego, w szczególności w branżach wodno-kanalizacyjnej oraz energetycznej, jak również w problematyce prawa spółek, prawa obrotu instrumentami finansowymi, podatku od towarów i usług oraz w problematyce postępowań podatkowych i sądowo – administracyjnych.

PROGRAM:

I. Podstawowe pojęcia. Podmiot powiązany. Podmiot niezależny. Cena transferowa. Cena rynkowa.
II. Zakres zastosowania przepisów w branży wodnokanalizacyjnej. Usługa doprowadzania wody oraz odprowadzania nieczystości. Pozostałe dostawy towarów oraz pozostałe świadczenie usług.
III. Identyfikacja podmiotów powiązanych w transakcjach międzynarodowych oraz w transakcjach krajowych.
1) Powiązania kapitałowe. Powiązania wertykalne. Powiązania horyzontalne. Powiązania bezpośrednie. Powiązania pośrednie. Nowa definicja podmiotów powiązanych kapitałowo.
2) Powiązania personalne. Powiązania rodzinne. Powiązania wynikające ze stosunku pracy. Powiązania majątkowe.
3) Identyfikacja powiązań w transakcjach z jednostkami samorządu terytorialnego lub z jednostkami zależnymi od jednostek samorządu terytorialnego.
IV. Metody ustalania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.
1) Podstawowe informacje na temat analizy danych porównawczych. Analiza porównawcza podmiotu. Analiza porównawcza przedmiotu. Zasady uwzględnienia występujących różnic.
2) Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej. Porównanie wewnętrzne. Porównanie zewnętrzne.
3) Metoda ceny odsprzedaży. Porównanie wewnętrzne. Porównanie zewnętrzne.
4) Metoda rozsądnej marży koszt plus. Porównanie wewnętrzne. Porównanie zewnętrzne.
5) Metoda marży transakcyjnej netto. Porównanie wewnętrzne. Porównanie zewnętrzne.
6) Metoda podziału zysków.
7) Sytuacje szczególne. Usługi o niskiej wartości dodanej. Transakcje finansowe. Inne.
V. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
1) Limity dokumentacyjne.
2) Ciężar dowodu w trakcie kontroli cen transferowych. Kiedy analiza danych porównawczych ? Kiedy opis zgodności warunków transakcji ?
3) Elementy dokumentacji. Dokumentacja na poziomie podmiotu. Dokumentacja na poziomie grupy podmiotów powiązanych.
4) Przegląd oraz aktualizacja dokumentacji.
5) Termin sporządzenia oraz przedłożenia dokumentacji.
6) Oświadczenie w przedmiocie sporządzenia dokumentacji.
7) Sankcje za brak posiadania dokumentacji.
VI. Obowiązki sprawozdawcze.
1) CIT / PIT TP.
2) Dokument CBC.
3) Inne obowiązki sprawozdawcze.
VII. Porozumienia w sprawach cen transferowych.
1) Rodzaje porozumień. Porozumienia jednostronne. Porozumienia dwustronne. Porozumienia wielostronne.
2) Zakres ochrony.
VIII. Pozostałe zagadnienia.
IX. Pytania odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: tel. 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
6 luty 2017 r. Poznań
7 luty 2017 r. Wrocław

Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
Od każdej kolejnej osoby z firmy- 550 zł

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl