Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Ceny Transferowe- zmiany od 1 stycznia 2017 r.- warsztaty w praktyce firm wodnokanalizacyjnych, energetycznych i komunalnych

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do głównych księgowych oraz osób odpowiedzialnych za kwestię cen transferowych w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych, energetycznych i komunalnych. W pierwszej części szkolenia zostaną omówione podstawowe kwestie związane z obowiązkiem dokumentacyjnym w zakresie obowiązujących przepisów oraz planowanych zmian. Druga część szkolenia to warsztaty praktyczne, których celem jest wspólne sporządzenie dokumentacji przez uczestników, przy udziale osoby nadzorującej (trenera). Tak więc podczas warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną w zakresie dokumentacji podatkowej oraz metod kalkulacji cen między podmiotami powiązanymi, zarówno w zakresie obowiązujących przepisów jak i planowanych zmian w tym zakresie.

PROGRAM:

Dzień I
Od godz. 15.00 Przyjazd i zakwaterowanie
18.00- 19.30 Kolacja

Dzień II
7.30-9.30 Śniadanie
9.30-10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa
10.00 Rozpoczęcie
10.00- 16.30 Wykład
1. Pojęcie podmiotów powiązanych
a. powiązania kapitałowe
b. powiązania personalne
2. Aktualne wymogi w zakresie dokumentacji podatkowej
a. dokumentacja podatkowa w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ustawy CIT
b. dokumentacje UE
3. Metody szacowania cen transferowych
a. podstawowe metody szacowania cen transferowych
b. szczególne przypadki i warunki ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług
c. usługi o niskiej wartości dodanej
d. ceny transferowe w przypadku restrukturyzacji
4. Analiza porównywalności transakcji
5. metody ograniczające ryzyka w zakresie szacowania dochodu
a. polityka cen transferowych
b. benchmarking
c. uprzednie porozumienia cenowe
W trakcie wykładów przerwa kawowa o godz. 11.30 oraz lunch o godz. 13.15
15.30 – 16.30 Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi
19.30 Kolacja

Dzień III
7.30-9.00 Śniadanie
9.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa
9.00 Rozpoczęcie
9.00-15.00 Wykład
1. Zmiany przepisów z zakresu cen transferowych wchodzących w życie od 1 stycznia 2017 r.
a. podmioty zobligowane do tworzenia dokumentacji podatkowej
b. zakres przedmiotowy obowiązku szczególnego dokumentowania transakcji
c. dokumentacja local file oraz master file
d. analizy porównawcze
e. inne obowiązki sprawozdawcze
2. Warsztaty praktyczne w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowych
a. omówienie głównych problemów oraz wątpliwości dotyczących sporządzania dokumentacji podatkowych,
b. sporządzanie dokumentacji podatkowych przez uczestników pod nadzorem trenera (2-3 przykładowe dokumentacje, dotyczące transakcji finansowych, dostawy towarów oraz świadczenia usług).
W trakcie wykładów przerwa kawowa o godz. 11.00 oraz lunch o godz. 13.15
15.00 Zakończenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Miejsce szkolenia, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników:
18-20 września Warszawa, Hotel Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2
21-23 listopada Zakopane, Hotel Wersal ul. Tetmajera 14 a
Organizatorzy w oparciu o formularz zgłoszeniowy zapewniają:
• udział w wykładach
• autorskie materiały szkoleniowe
• zakwaterowanie
• wyżywienie (kolacje, obiady)
• zaświadczenia o udziale w szkoleniu

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
21-23 listopada 2016 r. Zakopane

Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: udział w wykładach, autorskie materiały szkoleniowe, zakwaterowanie, wyżywienie (śniadania, kolacje, obiady), zaświadczenia o udziale w szkoleniu

PROMOCJA:
Udział bez noclegu: 1090 zł + 23% VAT Udział z 1 noclegiem w pokoju 2- osobowym: 1350 zł Udział z 1 noclegiem w pokoju 1- osobowym: 1450 zł Udział z 2 noclegami w pokoju 2- osobowym: 1550 zł Udział z 2 noclegami w pokoju 1- osobowym: 1650 zł

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 1090 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl