Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

CŁO- aktualne zagadanienia i zmiany w przepisach celnych w 2017 roku- praktyczne przykłady obliczania wartości celnej- stosowanie preferencji taryfowych w imporcie i eksporcie- zmiany w zakresie Unijnego Kodeksu Celnego i polskich regulacji

PROGRAM:

1. Wstęp do kluczowych zagadnień celnych:
a. Elementy kalkulacyjne:
i. wartość celna towarów,
ii. klasyfikacja taryfowa towarów,
iii. pochodzenie towarów,
b. Przepisy oraz praktyczne przykłady obliczania wartości celnej:
i. elementów wliczanych do wartości celnej,
ii. wyłączonych z wartości celnej przy stosowaniu metody wartości transakcyjnej,
iii. omówienie kosztów transportu, ubezpieczenia, licencji, praw autorskich;
c. Pozataryfowe środki polityki handlowej;
d. Najczęściej popełniane błędy w zgłoszeniach celnych;
2. Najważniejsze przepisy Unijnego Kodeksu Celnego i polskich regulacji, w tym zmiany w zakresie:
a. Znaczenia i korzyści dla Upoważnionego Przedsiębiorcy – AEO;
b. Długu celnego;
c. Procedur celnych;
d. Wewnętrznego i zewnętrznego tranzytu;
e. Składania zabezpieczenia w przypadku czasowego składowania i procedur specjalnych
f. Zabezpieczenia generalnego oraz korzystania z zabezpieczenia generalnego w obniżonej wysokości (gwarancja ważna w więcej niż jednym PCz);
g. Procedur uproszczonych;
h. Wiążących informacji taryfowych;
i. Wymiany informacji za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych;
3. Stosowanie preferencji taryfowych w imporcie i eksporcie:
a. Podstawowe regulacje dotyczące pochodzenia towarów;
b. Pochodzenie niepreferencyjne;
c. Pochodzenie preferencyjne;
d. Reguły pochodzenia towarów;
e. Umowy handlowe zawarte przez Unię Europejską;
f. Sposoby dokumentowania pochodzenia towarów;
g. Świadectwa pochodzenia i inne dowody pochodzenia;
h. Instytucja upoważnionego eksportera;
i. Zmiany w zakresie dokumentowania pochodzenia – System REX – nowy system zarejestrowanych eksporterów UE;
4. Wiążąca informacja o pochodzeniu.
5. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
24 marca 2017 r. Katowice
31 marca 2017 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

PROMOCJA:
490 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl