Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Co powinna zawierać polityka inwestycyjna banku spółdzielczego? Przegląd wymogów Rekomendacji B KNF, w związku z BION 2024.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Szkolenie podsumuje wymogi Rekomendacji B w zakresie ograniczania ryzyka inwestycyjnego banku spółdzielczego. Pomoże przygotować regulacje wewnętrzne do oceny BION KNF.

Grupa docelowa
Komórki tworzące regulacje wewnętrzne banku, pracownicy działów compliance, działów prawnych, pracownicy obszaru audytu, członkowie organów korporacyjnych banków.

PROGRAM:

[1] Wprowadzenie – cel Rekomendacji B KNF;
[2] Strategia inwestycyjna a Polityka inwestycyjna;
[3] Niezbędne elementy Polityki inwestycyjnej banku:
(a) określenie obszarów inwestycyjnych,
(b) określenie celów inwestycyjnych,
(c) horyzont czasowy inwestycji,
(d) apetyt na ryzyko inwestycyjne i limity,
(e) opis technik pomiaru ryzyka i rentowności,
(f) zasady bieżącej wyceny inwestycji,
(g) monitorowanie inwestycji,
(h) raportowanie w zakresie inwestycji,
(i) wymogi dot. dokumentacji i analiz prawnych inwestycji;
[4] Wymogi dotyczące systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem;
[5] Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej;
[6] Inne, możliwe elementy Polityki inwestycyjnej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
17 czerwca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 13.00-16.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl