Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

COMPLIANCE W KONTEKŚCIE SPÓŁEK GIEŁDOWYCH 2019

– Zwiekszające się znaczenie przepisów compliance w nowoczesnej gospodarce
– Rola Compliance Officer w nowej rzeczywistości
– Pojęcie whistleblowingu i zakres ochrony zgłaszających nieprawidłowości
– Standardy compliance w zakresie spółek giełdowych – Wytyczne przyjęte przez GPW
– Nowe regulacje dotyczące MDR oraz AML w kontekście wymagań compliance

Seminarium skierowane jest do: Członków Zarządu, Dyrektorów Finansowych, Głównych Księgowych, Prawników, Compliance, operatorów ESPI i EBI, Działów Relacji Inwestorskich, osób odpowiedzialnych za przygotowanie raportów rocznych i okresowych, kierowników i specjalistów działów sprawozdawczości, finansowych, księgowych i controllingu, oraz wszystkich zainteresowanych problematyką należytego wypełniania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych w spółkach giełdowych.

PROGRAM:

9.30 – 10.00 Rejestracja i poranna kawa
10.00 Rozpoczęcie

10.00 – 11.30
I. Nowe wymagania dotyczące compliance, w tym rys historyczny
1. Geneza nowego podejścia dotyczącego compliance
2. Zakres ustaw wdrażających compliance w Polsce
3. MDR oraz AML w zakresie działania przedsiębiorstw – zagadnienia wstępne

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę
11.15 – 12.45
II. Compliance w Polsce – nowe uregulowania oraz trendy
1. Pojęcie Compliance Officera – kim może być, jakie powinien posiadać cechy i kompetencje?
2. Rola Compliance Officera w kontekście spółki giełdowej
3. System zarządzania zgodnością oraz system antykorupcyjny – szczegóły i wdrożenie
4. Pojęcie whistleblowingu i konsekwencje z tym związane – przesłanki efektywnego whistleblowingu na bazie whistleblowingu międzynarodowego
5. Sytuacja prawna sygnalistów w Polsce
6. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – założenia projektu
12.45 – 13.30 Przerwa na obiad
13.30 – 15.00
III. Compliance w spółkach publicznych

1. Systemy zarządzania zgodnością dla spółek giełdowych – wytyczne GPW oraz komitetu ds. compliance GPW w tym w szczególności:
a. Kodeks antykorupcyjny
b. Rola Compliance Officera w ramach spółki publicznej
c. Rekomendacje dotyczące tworzenia mechanizmów służących finansowaniu korzyści majątkowych oraz osobistych
d. Szkolenia z zakresu zgodności
e. Klauzule do stosowania w umowach
f. Poszczególne procedury, w tym kwestie związane z sygnalistami
2. Compliance a obowiązki informacyjne

15.00 – 15.15 Przerwa kawowa
15.15 – 16.15
IV. MDR oraz AML w kontekście Compliance
1. Szczegółowe wymagania MDR w kontekście spółek
a. Kiedy należy raportować?
b. Co to jest schemat podatkowy?
c. Co to znaczy, że podmiot pełni rolę korzystającego, promotora lub wspierającego?
2. AML a spółki w związku z Ustawą o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy
a. Jakie są obowiązki raportowe?
b. Zasady wykonywania obowiązków w ramach AML
c. Zasady zgłaszania naruszeń
d. Zasady kontroli wewnętrznej.
2. Pytania i odpowiedzi
3. Zakończenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
17 września 2019 r. Warszawa

Godziny zajęć: 9.30-16.30

Cena obejmuje: uczestnictwo w seminarium, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenów, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
Od każdej kolejnej osoby- 690 zł

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 790 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl