Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

CRR 3 – co nowego przed nami? Zakres nadchodzących zmian w praktyce Banków Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel:
W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony zakres konsultowanych obecnie zmian regulacyjnych w obszarze związanym z adekwatnością kapitałową oraz przedstawiony wpływ na wymogi kapitałowe. W komunikacji stosowane jest nowe nazewnictwo regulacji jako CRR3 oraz CRD VI. Na tym etapie nie został potwierdzony termin implementacji zmian na gruncie prawa europejskiego.
Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość zapoznania się z planowanym katalogiem zmian m.in. w zakresie ryzyka kredytowego oraz ryzyka operacyjnego.
Zaprezentowany zostanie katalog nowelizacji, wraz ze wskazaniem zakresu, porównaniem obecnie obowiązujących regulacji vs. planowane zmiany, co umożliwi uczestnikom oszacowanie zakresu prac w ramach instytucji w świetle planowanych zmian regulacyjnych m.in. dla metody standardowej w ryzyku kredytowym oraz nowego ‘wydania’ ryzyka operacyjnego.

Adresaci szkolenia:
1. Członków Zarządu nadzorujących zarządzanie ryzykiem, finansami
2. Pracowników jednostek ryzyka kredytowego, odpowiedzialnych za standardy ryzyka, w tym adekwatność kapitałową
3. Pracowników jednostek audytu wewnętrznego

Wymagania wstępne:
W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy Banku realizujący procesy kredytowe, zajmujący się adekwatnością kapitałową oraz odpowiedzialni za standardy ryzyka kredytowego, w tym parametry i kalkulację wymogów kapitałowych. Od uczestników nie jest wymagany szczególny zakres kompetencji.

PROGRAM:

1. Aktualny stan prawny oraz planowane zmiany:
a) CRR2 vs. CRR3
b) CRD V vs. CRD 6
c) Proces legislacyjny – aktualny status prac
2. Ryzyko kredytowe – planowany zakres zmian:

a) Klasy ekspozycji
b) Wagi ryzyka
c) CCF – wskaźniki konwersji kredytowej
3. Ryzyko operacyjne:
a) Metoda wskaźnika podstawowego – jako jedna z aktualnie stosowanych metod
b) Nowa metoda standardowa w ramach ryzyka operacyjnego i zastąpienie dotychczas stosowanych 3 metod
4. Raportowanie – nowe wymogi dot. Raportowania wskaźników ESG

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
20 czerwca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl