Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Czynności bankowe podlegające opodatkowaniu VAT w kontekście interpretacji indywidualnych (np. za wydanie zaświadczenia, opinii lub innego dokumentu)

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie kluczowych zasad opodatkowania podatkiem VAT czynności bankowych. Obejmie ono w szczególności:
• zaprezentowanie ogólnych opodatkowania VAT czynności bankowych oraz odliczania podatku VAT od zakupów związanych z działalnością mieszaną (opodatkowaną/zwolnioną z VAT) z wykorzystaniem tzw. proporcji;
• omówienie stanowisk w zakresie stosowania stawek VAT dla różnego rodzaju dodatkowych produktów (takich jak wydawane przez banki zaświadczenia, opinie oraz inne dokumenty) – ze szczególnym uwzględnieniem wydawanych interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego;
• omówienie zasad funkcjonowania tzw. Grup VAT oraz ich wpływu na rozliczenia podmiotów działających w branży finansowej;
• wskazanie możliwości wyboru opodatkowania VAT czynności bankowych w relacjach z przedsiębiorcami;

Adresaci szkolenia:
Przedstawiciele zespołów/działów finansowych (odpowiedzialni za kalkulację podatku dochodowego oraz sprawozdawczość finansową), w tym główne(-i) księgowe(-i) oraz osoby odpowiedzialne w zarządach banków spółdzielczych za sprawy finansowo-księgowe.

PROGRAM:

1. Opodatkowanie VAT transakcji bankowych – ogólne zasady;
2. Stosowanie proporcji VAT przez banki;
3. Stawka VAT a:
a. opłata za wydanie zaświadczenia/opinii dla klienta banku;
b. wydanie wyciągów, historii rachunków, zestawienia transakcji dla klienta banku;
c. wydawanie kopii umów dla klienta;
d. opłata za wysłanie wezwania do zapłaty;
e. przyjęcie/odwołanie zastrzeżenia dokumentów tożsamości od osoby niebędącej klientem banku;
4. Opodatkowanie VAT usług bankowych dla przedsiębiorców w świetle najnowszych zmian w podatku VAT

5. Sesja pytań i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
23 lutego 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl