Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

CZYTANIE ODPISÓW KSIĄG WIECZYSTYCH Szkolenie dla branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej oraz energetycznej i ciepłowniczej

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników, z wykorzystaniem konkretnych odpisów (wydruków) z ksiąg wieczystych.
Materiały przekazywane uczestnikom zawierają m.in. odpowiedzi od każdego z kazusów oraz test wiedzy do samodzielnego rozwiązania. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili swobodnie posługiwać się odpisami z ksiąg wieczystych, pobierać je za pośrednictwem systemu internetowego, a także rozumieć znaczenie poszczególnych zapisów zawartych w odpisach.

PROGRAM:

1. Źródła poznania treści księgi wieczystej
1.1.Odpis zwykły i zupełny
1.2.Wydruk z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
1.3 Wydruk treści wyświetlonych w trybie przeglądania elektronicznej księgi wieczystej
2. Działy księgi wieczystej
• 1.1 Dział I
• 1.1.1 Oznaczenie nieruchomości
• 1.1.2 Wpisy praw związanych z własnością nieruchomości
• 1.2 Dział II Wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego
1.3 Dział III
• 1.3.1 Wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek
• 1.3.2 Wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym
• 1.3.3 Wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek
1.4 Dział IV Wpisy dotyczące hipotek
3. Analiza wpisów w poszczególnych działach księgi wieczystej
3.1 Wzmianki o złożonych wnioskach
3.2 Łamy księgi wieczystej
3.3 Podstawy wpisów w księdze wieczystej
4. Wybrane odpisy z księgi wieczystej
4.1 Dane właściciela nieruchomości
4.2 Numery działek, powierzchnia nieruchomości, prawa związane z jej własnością
4.3 Dokumenty stanowiące podstawę wpisu
4.4 Służebność, dożywocie, użytkowanie
4.5 Wpisy wyłączające rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych
4.6 Podział nieruchomości quoad usum
4.7 Rodzaj hipoteki, suma hipoteki, zakres obciążenia, oznaczenie zabezpieczonej wierzytelności
4.8 Opróżnione miejsce hipoteczne
4.8 Opróżnione miejsce hipoteczne

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
13 stycznia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl