Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. – pozytywne i negatywne aspekty funkcjonowania nowych zwolnień

Szkolenie skierowane jest do: Dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowych, księgowych, podatkowych i controllingu, oraz wszystkich zainteresowanych problematyką podatku akcyzowego.

PROGRAM:

1. Zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakład energochłonny:
a. Konstrukcja nowego zwolnienia:
(i.) katalog podmiotów, które mogą skorzystać z nowych zwolnień,
(ii.) zakres przedmiotowy nowego zwolnienia.
b. W jaki sposób potwierdzić czy spełniam wymóg w zakresie określonego kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności? Analiza klasyfikacja oraz możliwość jej potwierdzenia w formie opinii klasyfikacyjnej.
c. Stanowisko organów podatkowych w zakresie interpretacji nowych przepisów:
(i.) co uwzględniać w koszcie wykorzystanej energii oraz
(ii.) wartości produkcji sprzedanej, jak również
(iii.) czy w przypadku zwolnienia obowiązuje również wymóg przeważającej działalności gospodarczej;
2. Zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej w procesie energochłonnym
a. Konstrukcja nowego zwolnienia:
(i.) katalog podmiotów, które mogą skorzystać z nowych zwolnień,
(ii.) zakres przedmiotowy nowego zwolnienia.
b. W jaki sposób potwierdzić czy realizuje jeden z procesów energochłonnych? Analiza procesów produkcyjnych oraz sposoby potwierdzenia możliwości ich uznania za procesy energochłonne.
c. Stanowisko organów podatkowych w zakresie interpretacji nowych przepisów:
(i.) zakres zwolnienia – podejście wąskie czy szerokie oraz
(ii.) możliwość jednoczesnego stosowania dwóch rodzajów zwolnień od akcyzy: dla energii elektrycznej wykorzystywanej w procesie energochłonnym jak również dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez zakład energochłonny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
29 stycznia 2016 r. Katowice
9 lutego 2016 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończenie szkolenia

PROMOCJA:
650 zł przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 690 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl