Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Działania Banku w przypadku podjęcia postępowania restrukturyzacyjnego z udziałem Banku oraz z inicjatywy dłużnika w oparciu o postanowienia ustawy – Prawo restrukturyzacyjne

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel:
Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające mu na skuteczną i efektywną ochronę interesów banku w toczącym się postępowaniu restrukturyzacyjnym, w tym będzie potrafił:
1. ocenić ryzyka związane otworzeniem postępowania restrukturyzacyjnego przeciwko dłużnikowi,
2. sprawdzić poprawność spisu wierzytelności sporządzonego przez nadzorcę lub zarządcę,
3. dokonać oceny propozycji układowych złożonych przez dłużnika pod kątem zaspokojenia interesów banku,
4. korzystać w sposób poprawny z uprawnień przysługujących bankowi jako uczestnikowi postępowania restrukturyzacyjnego,
5. zagłosować prawidłowo za przyjęciem lub odrzuceniem układu,
6. ocenić skutki związane z układem,
7. podjąć odpowiednie działania w stosunku do postępowań egzekucyjnych toczących się z udziałem restrukturyzowanego dłużnika.
Adresaci:
Szkolenie jest adresowane do pracowników banków zajmujących się windykacją dłużników, w stosunku do których otworzono postępowanie restrukturyzacyjne

PROGRAM:

1. Podstawowe zasady postępowania restrukturyzacyjnego
1.1. Podstawy i warunki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (art. 1–13 pr. rest.)
1.2. Otwarcie i przebieg postępowania restrukturyzacyjnego
1.2.1. Wniosek restrukturyzacyjny
1.2.2. Plan restrukturyzacyjny
1.2.3. Umieszczenie wierzytelności banku w spisie wierzytelności
1.2.4. Uprawnienia banku jako uczestnika postępowania restrukturyzacyjnego
1.2.5. Zgromadzenie wierzycieli oraz rada wierzycieli
1.3. Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego

2. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych
2.1. Postępowanie układowe
2.1.1. Zawarcie układu
2.1.1.1. Wierzytelności bankowe objęte układem
2.1.1.2. Rodzaje propozycji układowych
2.1.1.3. Ocena propozycji układowych przez bank
2.1.2. Skutki układu
2.1.2.1. Moc wiążąca układu
2.1.2.2. Ochrona praw wynikających z hipoteki, zastawu
2.1.2.3. Postępowania zabezpieczające i egzekucyjne
2.1.3. Zmiana układu
2.1.4. Uchylenie i wygaśnięcie układu
2.1.5. Układ częściowy
2.2. Postępowanie o zatwierdzenie układu
2.3. Przyspieszone postępowanie układowe
2.4. Postępowanie sanacyjne

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
28 sierpnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-13.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl