Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

E-faktura. Rewolucja w fakturowaniu – 1 stycznia 2022 r. Szkolenie dla branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej oraz energetycznej i ciepłowniczej

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat nowych zasad wystawiania faktur, jakie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Nowe zasady wynikają z wdrożenia tzw. e-Faktury.
Na szkoleniu omawiane będą zagadnienia dotyczące dostępu do systemu służącego wystawianiu e-Faktur (KSeF) i zasady wystawiania e-Faktur. Szczegółowo zostanie omówiona treść e-Faktury na podstawie schemy udostępnionej przez Ministerstwo Finansów e-Faktury. Na szkoleniu przedstawione będą również zmiany w zakresie faktur korygujących, duplikatów i terminów wystawiania faktur.
Choć e-Faktura nie będzie obowiązkowa od 1 stycznia 2022 r., to ustawodawca postarał się, by już od tej daty budziła emocje podatników. Przykładowo wystawianie e-Faktur będzie możliwe nawet, jeśli nabywca nie zgodzi się na stosowanie e-Faktur. Wykładowca zasygnalizuje najistotniejsze problemy praktyczne nowych regulacji, by możliwe było dostosowanie rozwiązań w firmie przed 1 stycznia 2022 r.
Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób wystawiających i księgujących faktury. Szkolenie będzie przydatne także informatykom, którzy wspierają księgowych w zakresie IT. Szkolenie przeznaczone jest również dla głównych księgowych, dyrektorów finansowych, kierowników odpowiedzialnych za delegowanie zadań (dostęp do KSeF) i za prawidłowe wywiązywania się jednostki z obowiązków VAT

PROGRAM:

1. Czym jest e-Faktura? Czym jest Krajowy System e-Faktur (KSeF)?

2. Jak wystawiać e-Faktury?
a) Jak uzyskać dostęp do KSeF?
b) Biuro rachunkowe jako podmiot posiadający dostęp do KSeF.
c) Nadawanie i zmiana uprawnień do KSeF.
d) Formularz ZAW-FA.
e) Jak podpisać e-Fakturę? Czyli uwierzytelnianie się w KSeF.
f) Data wystawienia i data otrzymania e-Faktury.
g) Przesyłanie e-Faktur z systemów FK do KseF.
h) Faktury pro forma, faktury uproszczone, faktury VAT RR a system KSeF.
i) Noty korygujące do e-Faktur.

3. Zgoda nabywcy na stosowanie e-Faktur.
a) Czy e-Faktury są obowiązkowe?
b) Jak wyrazić zgodę na stosowanie e-Faktur?
c) E-faktury a sprzedaż zagranicę.
d) E-faktury a sprzedaż dla konsumentów.
e) Jak przekazać e-Fakturę, gdy nabywca nie zgodził się na jej stosowanie?

4. Treść e-Faktury.
a) Nagłówek.
b) Numer identyfikujący w KSeF a numer faktury.
c) Dane wystawcy.
d) Dane nabywcy.
e) Dane podmiotów innych związanych z fakturą (np. odbiorca).
f) Dane dotyczące sprzedaży, w tym:
 nr WZ,
 okres, którego faktura dotyczy,
 adnotacje,
 warunki transakcji,
 rozliczenie,
 płatność,
 zamówienie,
 kurs i kod waluty
g) Rodzaj faktury (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAL, KOR_ROZ, UPR).
h) „TP” oraz „FP” jako obowiązkowy element faktury.
i) Kurs waluty.
j) Stopka faktury.

5. Zmiany w wystawianiu faktur korygujących.
a) Zawieranie na fakturze wyrazów „FAKTURA KORYGUJACA” lub „KOREKTA” – zmiany.
b) Czy nadal trzeba podawać przyczynę korekty?
c) Data sprzedaży na fakturze korygowanej – jakie zmiany?
d) Nowe zasady wystawiania zbiorczych faktur korygujących.
e) Jak wystawiać korekty do e-Faktur?
f) e-Faktura korygująca do zwykłej faktury.
g) Rozliczanie faktur korygujących sprzedażowych wystawianych w formie e-Faktur.
h) Rozliczanie faktur korygujących zakupowych wystawianych w formie e-Faktur.

6. Duplikaty faktur po nowelizacji.
a) Duplikat do zwykłej faktury.
b) „Duplikat” do e-Faktury.
c) Modyfikacja zasad umieszczania wyrazów „DUPLIKAT” na fakturze.

7. Wydłużenie terminu na wystawienia faktury przed sprzedażą.

8. Przechowywanie e-Faktur.

9. Przyśpieszenie zwrotu VAT w razie wystawiania e-Faktur.
a) Ile wynosi szybszy termin zwrotu?
b) Warunki uzyskania szybszego zwrotu VAT.
c) Faktury uproszczone i samofakturowanie a przyśpieszony zwrot VAT.

10. Przepisy przejściowe. Sprzedaż dokonana w 2021 r. i zafakturowana w 2022 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
28 września 2021 r. Online

Godziny zajęć: 9.30-14.30

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl