Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO PO ZMIANACH w 2021 roku w praktyce Banków Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

 

Celem szkolenia jest przedstawienie prawidłowego przebiegu egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego i związanych z nią czynności wykonywanych przez bank oraz wyeliminowanie występujących nieprawidłowości. Omówione zostaną zarówno kwestie dotyczące przebiegu egzekucji w obecnym stanie prawnym oraz zmiany, które weszły w życie w dniu 30 października 2020 roku i 1 stycznia 2021 roku.
Przybliżony zostanie także wpływ przepisów dotyczących podzielonej płatności (Split Payment) na prowadzenie egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego oraz zasady przekazywania organom egzekucyjnym środków z rachunku VAT.

Dla kogo: zarządy banków i dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych z egzekucją z rachunku bankowego, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji.

PROGRAM:

I. Przepisy prawa regulujące egzekucję z rachunku bankowego.
II. Przedmiot zajęcia:
1. Pojęcie „wierzytelności z rachunku bankowego”.
2. Kredyt w rachunku a wierzytelność z rachunku bankowego.
3. Pełnomocnictwo do pobierania wymagalnych rat kredytu a wierzytelność z rachunku bankowego.
4. Opłaty za prowadzenie rachunku.
5. Opłaty za dokonywanie czynności egzekucyjnych.
III. Tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniu komorniczym i administracyjnym:
1. Pojęcie i data doręczenia.
2. Skuteczność doręczenia.
3. Zasada pisemności jako wyjątek z art. 86b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Obowiązki banku w związku z dokonanym zajęciem wierzytelności z rachunku.
5. Jakość danych w komunikatach i zasady współdziałania z organem egzekucyjnym.

IV. Zasady prowadzenia egzekucji ze szczególnych rachunków:
1. Egzekucja z rachunku wspólnego.
2. Egzekucja z rachunku małoletniego.
3. Egzekucja z rachunku VAT.
4. Egzekucja z rachunku, na który wystawiono dowód imienny, np. a`vista.
V. Rodzaj i zasady identyfikacji świadczeń niepodlegających zajęciu (art. 833 $ 6 kpc i przepisy szczególne):
1. Świadczenia zwolnione spod zajęcia na mocy postanowienia organu egzekucyjnego.
2. Rodzaje świadczeń niepodlegających zajęciu z mocy prawa i zasady ich identyfikacji.
VI. Przywilej egzekucyjny po zmianach:
1. Przywilej kwotowy – art. 54 Prawa bankowego.
2. Przywilej przedmiotowy – art. 54a Prawa bankowego.
3. Przywilej z art. 54b Prawa bankowego – blokada Szefa KAS.
4. Wzajemne relacje przywilejów z art. 54 – 54b Prawa bankowego.
VII. Zbieg egzekucji:
1. Zbieg egzekucji sądowych.
2. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.
3. Zasady powiadamiania organów egzekucyjnych.
VIII. Tajemnica bankowa w postępowaniu egzekucyjnym:
1. Zakres żądania przez komornika danych.
2. Zasady działania banku.
3. Rodzaje odpowiedzialności banku za uchybienie tajemnicy bankowej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
14 września 2021 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 340 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl