Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Elektronizacja zamówień publicznych oraz najnowsze orzecznictwo dotyczące przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w branży wodno-kanalizacyjnej i komunalnej

PROGRAM:

1. Regulacje unijne i krajowe dotyczące elektronizacji w zamówieniach publicznych
– Dyrektywy UE, ustawa Pzp, rozporządzenia wykonawcze do ustawy Pzp, Kodeks cywilny

2. Elektronizacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia
– forma pisemna, a elektroniczna, kwalifikowany podpis elektroniczny
– forma dokumentów składanych w postępowaniu: oferta, pełnomocnictwo, wadium, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
– elektroniczne potwierdzanie za zgodność z oryginałem, skan dokumentu opatrzony podpisem elektronicznym
– uzupełnianie dokumentów wymagających podpisu elektronicznego
– orzecznictwo KIO dotyczące elektronizacji, dostępne stanowiska UZP oraz PIIT

3. Narzędzia informatyczne do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
– MiniPortal UZP
– inne narzędzia: platformy zakupowe
– komunikacja elektroniczna między zamawiającym a wykonawcami

4. Zapisy dokumentacji przetargowej w zakresie związanym z elektronizacją – omówienie, przykłady, opinie UZP

5. Wybrane zagadnienia dotyczące przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w branży wodno-kanalizacyjnej na gruncie orzecznictwa
– warunki udziału w postępowaniu
– kryteria oceny ofert
– rażąco niska cena
– tajemnica przedsiębiorstwa

6. Najnowsze problemy orzecznicze:
– udostępnienie zasobów podmiotów trzecich
– doświadczenie wykonawcy nabyte w realizacjach wspólnych
– kontrowersje dot. wybranych podstaw wykluczenia z postępowania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
1 kwietnia 2019 r. Warszawa
4 kwietnia 2019 r. Katowice

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

PROMOCJA:
590 od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 650 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl