Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zarządzanie płynnością oraz adekwatnością kapitałową w kontekście Bazylei III/CRR&CRDIV. Wyzwania stojące przed polskim sektorem finansowym.

PROGRAM:

1. Zmiany w zakresie adekwatności kapitałowej
a. Definicje, współczynniki regulacyjne, kapitał zakładowy
b. Zmiany w definicji kapitału w Bazylei III/CRR w stosunku do obecnych regulacji
c. Kapitał podstawowy Tier 1(Common Equity Tier 1), Kapitał dodatkowy Tier 1 (Additional Tier 1), Kapitał Tier 2 (Tier 2 Capital)
d. Składniki (zaliczane pozycje i instrument). Banki komercyjne a spółdzielcze.
e. Podstawowe różnice w zakresie definicji kapitału pomiędzy Basel III i CRD IV (CRR)
f. Przepisy przejściowe w zakresie ujmowania instrumentów kapitałowych

2. Limit dużych zaangażowań
a. Wyznaczanie limitów koncentracji dużych zaangażowań w oparciu o kapitał I kategorii

3. Nowe bufory kapitałowe
a. Źródła cykliczności wymogów kapitałowych
b. Kapitałowy bufor zabezpieczający (Capital Conservation Buffer)
c. Bufor antycykliczny (Countercyclical Buffer)
d. Bufor na ryzyko systemowe (Systemic Risk Buffer)

4. Uregulowania w zakresie adekwatności kapitałowej dla Instytucji ważnych systemowo (SIFI)
a. Kryteria klasyfikacji instytucji jako instytucji ważnej systemowo
b. Regulacje na poziomie UE m.in. Inne Instytucje ważne systemowo
c. Wymóg połączonego bufora

5. Zmiany w zakresie kalkulowania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego
a. Nowe podejście dla ocen bez ratingu w ramach metody standardowej
b. Nowe podejście dla wymogu z tytułu małych i średnich przedsiębiorstw
c. Opcje narodowe w zakresie ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie

6. Dźwignia finansowa
a. Dualny system regulacji kapitałowych
b. Wykorzystanie wskaźnika dźwigni przez nadzorców międzynarodowych, np. USA, Szwajcaria
c. Wskaźnik dźwigni w CRR&CRD IV

7. Podstawowe definicje w zakresie ryzyka płynności
a. Kryzys płynności- identyfikacja czynników i źródeł problemów z płynnością
b. Pomiar ryzyka płynności.
c. Metoda luki i analiza przepływu środków
d. Nadzorcze miary płynności

8. Zmiany w zakresie płynności
a. Miara płynności krótkoterminowej LCR (Liquidity Coverage Ratio)
i. szacowanie Aktywów Wysokiej Płynności
ii. szacowanie odpływu środków netto
b. Miara płynności długoterminowej NSFR (Net Stable Funding Ratio)
i. Podejście zaproponowane w Bazylei III a rozwiązanie wdrożone w CRR

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
7-8 lipca 2015 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończenie szkolenia

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 1500 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl