Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

EMERYTURY I RENTY ZAGRANICZNE 2024R– A POLSKI PIT/SKŁADKA ZDROWOTNA – W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Najnowsze interpretacje KIS/skarbówki!!! Koszty uzyskania przychodu/a emerytura zagraniczna. Zbieg prawa do kilku emerytur zagranicznych z różnych państw.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z najnowszymi interpretacjami Krajowej Informacji Skarbowej oraz NFZ. Ponadto Uczestnicy podczas szkolenia nabędą praktyczną wiedzę dotyczącą zasad postępowania przy wypłacie świadczeń zagranicznych, zasad opodatkowania i oskładkowania tych świadczeń. Dobre tempo, praktyczne aspekty, przykłady/kazusy sprawią, że Uczestnik szkolenia będzie potrafił prawidłowo stosować obowiązujące przepisy, interpretować wyjaśnienia i już zapadłe decyzje NFZ, KAS i ZUS.

 

 

PROGRAM:

1. EMERYTURA ZAGRANICZNA A POLSKI PIT.
2. PISMO KIS Z 30.10.2023R. – ZBIEG PRAWA DO KILKU EMERYTUR ZAGRANICZNYCH – KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU W POLSCE: SZCZEGÓŁOWE WYJAŚNIENIE, PODSTAWA PRAWNA, ROZLICZENIE Z PROGRESJĄ, PROPORCJONALNE ODLICZENIE W ŚWIETLE INTERPRETACJI KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ.
3. ROZLICZENIE PODATKOWE ZAGRANICZNYCH EMERYTUR WYPŁACANYCH W POLSCE.
4. USTALENIE REZYDENCJI PODATKOWEJ W PRZYPADKU ZAGRANICZNYCH EMERYTUR – ART. 3 UST. 1a USTAWY O PIT.
5. UMOWY W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA PODWÓJNEMU OPODATKOWANIU – A USTAWA O PIT.
6. PIT OD ZAGRANICZNYCH EMERYTUR W 2024R.
7. BANK PŁATNIKIEM ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY OD ZAGRANICZNYCH EMERYTUR.
8. PIT-36 I ZAŁĄCZNIK PIT/ZG – WYKAZYWANIE ZAGRANICZNYCH EMERYTUR.
9. ROZLICZANIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ OD EMERYTURY ZAGRANICZNEJ – ART. 5 PKT.20, 66, 75, 85 UST.9 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
10. EMERYTURA WDOWIA (RENTA) A PODATEK.
11. ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ANALIZA PRZYPADKÓW, ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
6 sierpnia 2024 r. Online
27 sierpnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 10.00-13.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl