Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

#ESG – zrównoważone finansowanie oraz zielona gospodarka Działania UE w obszarze Dyrektywy CRD oraz Rozporządzenia CRR (pakiet Bazylea III) w praktyce Banków Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

 

Cel szkolenia:                                                                                                                           

Przedstawienie zakresu aktualnych oraz planowanych regulacji Parlamentu Europejskiego i Rady dot. zrównoważonego finansowania w świetle realizowanego projektu Zielonego Europejskiego Ładu wraz z oczekiwanym pakietem działań, które wskazane są do wdrożenia w instytucjach finansowych w zgodzie ze standardem ESG.

W ramach przedstawionego zakresu omówione zostaną pakiety regulacji:

Pakiet legislacyjny Bazylea III obejmuje: 

 1. dyrektywę zmieniającą dyrektywę w sprawie wymogów kapitałowych (CRD IV) w odniesieniu do uprawnień nadzorczych, sankcji, oddziałów w państwach trzecich oraz ryzyka środowiskowego, społecznego i związanego z zarządzaniem, a także zmieniającej dyrektywę w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (CRD VI) oraz
 2. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących ryzyka kredytowego, ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej, ryzyka operacyjnego, ryzyka rynkowego oraz poziomu wyjściowego (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących ryzyka kredytowego, ryzyka korekty wyceny kredytowej, ryzyka operacyjnego, ryzyka rynkowego i dolnej granicy wyniku (CRR III).

Mając na uwadze, że pakiet legislacyjny został opublikowany w październiku 2021 r. oraz fakt, że zostały przedstawione opinie dot. w/w wniosków prawdopodobne jest opublikowanie finalnych wersji aktów w 2023 r. Dlatego, kwestie dot. ESG oficjalnie zostaną zawarte w obowiązujących aktach prawnych i instytucje finansowe będą zobowiązane do ich uwzględnienia w realizowanych procesach.

Adresaci szkolenia:    

 1. Przedstawiciele Banków będący decydentami w zakresie planów działania oraz strategii
 2. Członkowie Zarządu nadzorujących zarządzanie ryzykiem
 3. Pracownicy jednostek ryzyka kredytowego
 4. Przedstawiciele Banków odpowiedzialni za ofertę produktową
 5. Pozostali pracownicy Banków, dla których temat ‘zielonych finansów’, ‘zrównoważonego finansowania’, ‘ESG” jest interesującym zagadnieniem

PROWADZĄCY:

Anna Kalinowska

Trener/wykładowca, doświadczony menedżer/ekspert w dziedzinie bankowości odpowiadający za projektowanie oraz wdrażanie procesów bankowych w środowisku hurtowni danych, raportowaniu nadzorczym (KNF, EBA, BFG, MF). Specjalista w dziedzinie regulacji bazylejskich i nadzorczych, członek Komitetu Doradczego przy Związku Banków Polskich.                                                                                   Przez ponad dekadę sprawowała funkcje menedżerskie w bankach w roli dyrektora biura/departamentu. Wdrażała m.in. raportowanie COREP oraz FINREP, ITS, system wyliczania poziomu środków gwarantowanych dla BFG.                                                                                                                               Potrafi wiedzę teoretyczną przekuć na praktykę prezentując sposób podejścia do problemu. Szkolenia prowadzi bazując na źródłowych regulacjach, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, dostępność danych oraz ich źródła, wskazując metody pracy uwzględniające specyfikę poszczególnych uczestników. Obecnie zgłębia tematykę Europejskiego Zielonego Ładu oraz standardów w obszarze ESG realizując studia podyplomowe z zakresu Zrównoważonego finansowania i ESG w Akademii Leona Koźmińskiego i Studia MBA z zakresu Zielonej transformacji w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu.

PROGRAM:

I. Wytyczne Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonej gospodarki oraz zrównoważonego finansowania, tj. m.in.:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych
2. Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanymi z klimatem (2019/C 209/01)
3. CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive (dyrektywy w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju) projekt zgłoszony 21 kwietnia 2021 r.
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 – dotyczące tzw. Taksonomii
5. Projekt dwóch zestawów technicznych kryteriów screeningowych dot. taksonomii opublikowany 21 kwietnia 2021 r. przez Komisję Europejską
6. Strategia „Od pola do stołu’ jako element Zielonego Ładu kompleksowo uwzględniająca m.in. wyzwania związane ze zrównoważonymi systemami żywnościowymi (projekt kluczowy dla rolnictwa oraz finansowania inwestycji z tą branżą związanych)

II. Plan działań Komisji Europejskiej w obszarze zrównoważonego wzrostu jako realizacja standardu Zielonego Europejskiego Ładu:

1. Oczekiwania wobec przedsiębiorstw w zakresie zmiany kierunku działań dot. zrównoważonego finansowania
2. Oczekiwania wobec sektora finansowego:
• stosowania nowych wytycznych wraz z identyfikacją zrównoważonych źródeł finansowania
• taksonomia stanowiąca nawigację dla działań prowadzących do neutralności klimatycznej
3. Zaangażowanie EBA w obszar zrównoważonego finansowania #sustainable finance, #ESG
4. Taksonomia jako wytyczna budowania zrównoważonej gospodarki w UE – praktyczne aspekty

III. Planowane regulacje, wytyczne, aktualny status prac – przedstawienie oraz omówienie dostępnego zakresu informacji oraz materiałów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
23 stycznia 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl