Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

EURO-FATCA i FATCA procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w praktyce Banków Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zasad ustalania rezydencji podatkowej poszczególnych grup klientów banku, prawidłowego rejestrowania wykonywanych czynności, przechowywania dokumentacji oraz reagowania na przesłanki zmiany rezydencji podatkowej zarówno na podstawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (EURO-FATCA) jak i ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.
Omówione zostaną także zasady przygotowania banku do sprawozdania Szefowi KAS o rachunkach podlegających raportowaniu za 2022 rok.
Dla kogo: dyrektorzy oddziałów, pracownicy zajmujący się rachunkami bankowymi, osoby zajmujące się CRS i FATCA i raportowaniem, audytorzy.

PROGRAM:

I. EURO – FATCA- rodzaje rachunków i podmiotów podlegających ustalaniu rezydencji podatkowej i raportowaniu:
1. Rachunki indywidualne i rachunki podmiotów – jak kwalifikować?
2. Rachunki istniejące, nowe i rachunki nowe z okresu przejściowego – jak kwalifikować?
3. Rachunki niskiej i wysokiej wartości jak kwalifikować?
4. Zasady corocznego przeglądu istniejących rachunków niskiej wartości i sposoby ponownego ustalania rezydencji podatkowej wybranych klientów.
II. Obowiązki banku wynikające z ustawy EURO- FATCA:
1. Stosowanie procedury należytej staranności.
2. Obowiązek rejestrowania czynności.
3. Obowiązek gromadzenia dokumentacji.
4. Obowiązek raportowania:
a) termin i zakres informacji,
b) lista państw uczestniczących.
III. FATCA- ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA:
1. Cel ustawy.
2. Podmioty podlegające obowiązkom ustawowym.
3. Rodzaje rachunków i podmiotów podlegających ustalaniu rezydencji podatkowej i raportowaniu.
Obowiązki banku wynikające z ustawy FATCA:
1. Obowiązek identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe;
2. Obowiązek pozyskiwania i przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub organowi upoważnionemu informacji w przepadkach określonych w ustawie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
7 lutego 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 340 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl