Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

EUROFATCA – praktyczne podejście do raportowania w praktyce Banków Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest przedstawienie zakresu informacji usystematyzowanych zgodnie z Ustawą o Wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia przedstawiony zostanie zakres dotyczący m.in.: implementacji CRS z uwzględnieniem – podstawowych definicji, kategorii rachunków, ich identyfikacji oraz zasad raportowania, stosowania zasad należytej staranności w obszarze obowiązków sprawozdawczych, z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów, uczestnicy będą mieli możliwość usystematyzowania posiadanej wiedzy wzbogacając ją o stan aktualny

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli Banków będących: członkami Zarządu, Dyrektorów Finansowych/Głównych Księgowych, pracowników jednostek odpowiedzialnych za kwestie prawne, podatkowe, compliance, obsługi klientów banku, pozostałych pracowników Banków, dla których tematyka CRS jest interesującym zagadnieniem.

PROWADZĄCY:

Anna Kalinowska

Trener/wykładowca, doświadczony menedżer/ekspert w dziedzinie bankowości odpowiadający za projektowanie oraz wdrażanie procesów bankowych w środowisku hurtowni danych, raportowaniu nadzorczym (KNF, EBA, BFG, MF). Specjalista w dziedzinie regulacji bazylejskich i nadzorczych, członek Komitetu Doradczego przy Związku Banków Polskich. Przez ponad dekadę sprawowała funkcje menedżerskie w bankach w roli dyrektora biura/departamentu. Wdrażała m.in. raportowanie COREP oraz FINREP, ITS, system wyliczania poziomu środków gwarantowanych dla BFG. Potrafi wiedzę teoretyczną przekuć na praktykę prezentując sposób podejścia do problemu. Szkolenia prowadzi bazując na źródłowych regulacjach, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, dostępność danych oraz ich źródła, wskazując metody pracy uwzględniające specyfikę poszczególnych uczestników. Obecnie zgłębia tematykę Europejskiego Zielonego Ładu oraz standardów w obszarze ESG realizując studia podyplomowe z zakresu Zrównoważonego finansowania i ESG w Akademii Leona Koźmińskiego i Studia MBA z zakresu Zielonej transformacji w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu.

PROGRAM:

I. Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami– zakres dot. CRS w Polsce
1. Katalog podstawowych definicji
2. Automatyczna wymiana informacji o rachunkach raportowanych – zasady funkcjonowania
3. Zasady raportowania rachunków, w tym rachunków nieudokumentowanych
II. Obowiązki raportujących instytucji finansowych
1. Podstawowe obowiązki instytucji finansowej
2. Rejestrowanie czynności
3. Przechowywanie informacji i dokumentacji
4. Obowiązki dot. pozyskiwania informacji, w tym od rezydentów państw będących krajami, które wdrożyły oraz od tych, które nie wdrożyły CRS – aktualne podejście
III. Zasady należytej staranności
1. Ogólne zasady
2. Procedury należytej staranności wobec:
a) istniejących rachunków indywidualnych,
b) nowych rachunków indywidualnych,
c) istniejących rachunków podmiotów,
d) nowych rachunków podmiotów.
IV. Obowiązek raportowy – podejście:
1. Termin przekazywania informacji
2. Sporządzanie informacji o rachunkach raportowanych na podstawie wzoru opracowanego przez Ministerstwo Finansów – zakres informacji
3. Powiązania pomiędzy raportowanymi polami
4. Lista państw uczestniczących

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
22 czerwca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl