Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

FINANSOWANIE, BUDOWA I PRZEKAZYWANIE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH. USTANAWIANIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

Na podstawie: ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

PROGRAM:

 1. Finansowanie i budowa urządzeń i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych:
 • definicje ustawowe urządzeń i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych,
 • obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych i gmin w zakresie budowy urządzeń i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych.
 • warunki techniczne przyłączenia,
 • umowa o przyłączenie,
 • umowa o wspólnym wykonywaniu inwestycji.
 1. Przekazywanie elementów infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej:
 • własność urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • utrzymanie i eksploatacja urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle uregulowań art. 49 kc oraz art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 1. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie budowy i przekazywania urządzeń i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych:
 • postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • orzecznictwo Sądu Najwyższego.
 1. Regulaminy przejmowania i przekazywania urządzeń:
 • wniosek o przejęcie urządzeń,
 • metody wyceny urządzeń,
 • sposób przejmowania urządzeń.
 1. Zagadnienia służebności przesyłu.
 • wniosek o ustanowienie służebności,
 • wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
25 maja 2017 r. Katowice
1 czerwca 2017 r. Warszawa
8 czerwca 2017 r. Lublin

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, obiad, przerwy kawowe

PROMOCJA:
Od każdej kolejnej osoby- 490 zł + VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl