Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – zasady udzielania pomocy kredytobiorcom w Bankach Spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Wzrost oprocentowania kredytów, a co za tym idzie wzrost wysokości miesięcznych rat kredytowych może spowodować u kredytobiorców chęć skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych, Funduszu Wsparcia Kredytobiorców bądź obu form wsparcia jednocześnie.
Podczas szkolenia omówione zostaną zasady korzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, procedura składania i weryfikacji wniosków przez bank oraz zawierania umów z kredytobiorcami. Wskazane zostaną również zalecenia nadzorców wobec banków oraz ustalone między ZBP i BGK zasady działania w przypadku chęci jednoczesnego skorzystania przez kredytobiorcę z ustawowych wakacji kredytowych i Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, audytorzy, personel kredytodawcy, prawnicy, audytorzy, pracownicy działu reklamacji.

PROGRAM:

I. Podstawowe pojęcia z uwzględnieniem ostatnich zmian.

II. Formy pomocy – nowe obowiązki banku podczas postępowania restrukturyzacyjnego (art. 33 ustawy o kredycie hipotecznym).

III. Przesłanki skorzystania z pomocy:
a) przesłanki pozytywne,
b) przesłanki negatywne.

IV. Wniosek o uzyskanie pomocy:
a) warunki formalne wniosku,
b) tryb składania wniosku,
c) przesłanki odrzucenia wniosku,
d) postępowanie odwoławcze.

V. Przesłanki wstrzymania wypłaty przez BGK i zwrot nienależnego wsparcia.

VI. Stanowiska nadzorców w sprawie zasad udzielania pomocy kredytobiorcom.

VII. Najważniejsze zagadnienia znowelizowanej w 2022 roku Rekomendacja Rady Prawa Bankowego oraz Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich w sprawie problemów interpretacyjnych ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

VIII. Wzajemne relacje pomiędzy ustawowymi wakacjami kredytowymi a Funduszem Wsparcia Kredytobiorców:
1. Zasady działania banku w przypadku złożenia wniosku o wakacje kredytowe w trakcie korzystania z FWK.
2. Zasady działania banku w przypadku złożenia wniosku o skorzystanie z FWK podczas korzystania z wakacji kredytowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
6 października 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 340 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

Dane uczestnika:

Dane firmy:

Warunki uczestnictwa:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl