Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

GOSPODARKA FINANSOWA I NOWA KLASYFIKACJA BUDŻETOWA W JSFP WG ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W 2015 R.

Podczas szkolenia przekazana zostanie uczestnikom w sposób teoretyczny i praktyczny   między innymi wiedza na temat podstawowych zagadnień i pojęć z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej w aspekcie prawidłowego prowadzenia urządzeń księgowych mających wpływ na prawidłowe i bezbłędne sporządzanie sprawozdań wg obowiązujących podstaw prawnych. Zasygnalizowane zostaną również zmiany w klasyfikacji budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. W praktyczny sposób omówione zostaną również aktualne zasady stosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej w jsfp.

PROGRAM:

 1. Aktualne podstawy prawne w zakresie zasad rachunkowości, gospodarki finansowej oraz gospodarowania majątkiem trwałym obowiązujące w 2015 r.
 2. Najistotniejsze zasady wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości…..… mające wpływ na prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2015 r.
 3. Zasygnalizowanie pojęcia dochodów budżetowych i ich prawidłowego ewidencjonowanie.
 4. Pojęcie wydatków budżetowych (wydatki a koszty).
 5. Kiedy mamy do czynienia z wznowieniem wydatków (korektą kosztów) a dochodami?
 6. Omówienie najistotniejszych zmian w klasyfikacji budżetowej obowiązujących od 1 stycznia 2015 r.
 • paragrafy dochodów: 0690 , 0830 , 0920, 0970 – po zmianie klasyfikacji budżetowej
 • paragrafy wydatków:
 • zmiany objaśnień do paragrafu 430
 • uchylenie paragrafu 435 „Zakup usług dostępu do sieci Internet”
 • nowe brzmienie paragraf 436 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
 • uchylenie paragraf 437 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefoniczne
 • nowy paragraf 419 „Nagrody konkursowe – kiedy konkurs a kiedy loteria z wygranymi a pozostałe paragrafy wydatków”

7. Wyjaśnia do zasad klasyfikowania różnych wydatków które budzą wątpliwości związane z ich różnymi

interpretacjami.

8. Klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł

zagranicznych – zmiana rozporządzenia MF (Rozporządzenie weszło w życie z dniem 16 lipca 2015 r.)

9. Dyskusja wolne wnioski i zapytania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Ewelina Rykaczewska
tel.: 509 998 703, 22 664 56 32
E-mail: e.rykaczewska@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
22 wrzesień 2015 r. Łódź
24 wrzesień 2015 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10:00-15:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończenie szkolenia

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 350 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl