Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Istotne obowiązki Banku Spółdzielczego w zakresie prowadzenia rachunków powierniczych w świetle zmian obowiązujących od 01.07.2022 r. w praktyce Banków Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

W dniu 1 lipca 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1177). Akt ten zastąpił obowiązującą uprzednio tzw. ustawę deweloperską i miał w zamierzeniu naprawić jej błędy oraz uzupełnić braki. Ustawa te zmodyfikowała także regulację dotyczącą prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych, które nadal stanowią podstawowy środki ochrony interesów nabywców praw do nieruchomości. Konstrukcja tego typu rachunku nawiązuje do konstrukcji rachunku powierniczego z art. 59 Prawa bankowego. Jest to szczególnego rodzaju rachunek bankowy, w ramach którego bank pełni funkcje swoistego gwaranta, kontrolując wydatkowanie środków. Prawidłowe wykonywanie obowiązków nałożonych ustawą z jednej strony gwarantuje ochronę interesów nabywców, a z drugiej strony ogranicza ryzyko odpowiedzialności banku.

PROGRAM:

1. Uwagi ogólne – omówienie przedmiotu szkolenia i jego zakresu
2. Konstrukcja prawna rachunku powierniczego z art. 59 Prawa bankowego
3. Cechy charakterystyczne umowy rachunku powierniczego z art. 59 Prawa bankowego
4. Zastosowanie umowy rachunku powierniczego z art. 59 Prawa bankowego a ustawa deweloperska, rachunki powiernicze do inwestycji nie objętych ustawą deweloperską
5. Przepisy przejściowe w nowej ustawie deweloperskiej dotyczący mieszkaniowych rachunków powierniczych
6. Procedura zawierania umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego, wymagane informacje i dokumenty
7. Strony umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego
8. Rodzaje mieszkaniowych rachunków powierniczych
9. Zakres czasowy trwania umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego
10. Minimalna i dodatkowa treść umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego
11. Kontrola wydatkowanie środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym
12. Zmiana treści umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego
13. Wypowiedzenie umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego i skutki wypowiedzenia
14. Skutki naruszenia przez posiadacza umowy rachunku powierniczego
15. Wypłata z mieszkaniowego rachunku płatniczego w przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej nieruchomości lub w przypadku zawarcia porozumienia o rozwiązaniu takiej umowy
16. Przeniesienie umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego
17. Upadłość i restrukturyzacja posiadacza rachunku powierniczego
18. Egzekucja wobec posiadacza rachunku powierniczego
19. Śmierć posiadacza rachunku powierniczego
20. Opłaty i prowizje za prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
21. Deweloperski Funduszu Gwarancyjny – naliczanie i zapłata opłaty na DFG
22. Odpowiedzialność banku wynikająca z prowadzenia OMRP i ZMRP

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
21 czerwca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 12:30-15:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl