Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

JAK DOSTOSOWAĆ BANK DO ZALECEŃ NADZORCZYCH KNF/EBA/DORA WYKORZYSTUJĄC ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA WSPOMAGĄJACE

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

ADRESACI
Szkolenie adresowane jest dla Zarządów Banków, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Administratorów Systemów Informatycznych, pracowników Działu IT.
CEL SZKOLENIA
Przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek, wiedzy oraz umiejętności z zakresu wyboru i stosowania nowoczesnych, elektronicznych narzędzi wspomagających procesy nadzorcze infrastruktury ICT. W szczególności nadzór nad dostępami uprzywilejowanymi, nadzór nad cyberbezpieczeństwem. Jakie narzędzia warto używać do automatyzacji procesów nadzorczych nad cyberbezpieczeństwem. Celem szkolenia nie są warsztaty z konfiguracji poszczególnych narzędzi.
KORZYŚCI SZKOLENIA
• zapoznanie się z nowoczesnymi, elektronicznymi narzędziami wspomagającymi infrastrukturę teleinformatyczną Banku
• spełnienie wymagań nadzorczych KNF/EBA/DORA
• usprawnienie procesu zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury IT w Banku
• optymalizacja czasu i zasobów na obsługę infrastruktury IT
• dostarczenie właściwych danych do ankiety KRI

PROGRAM:

1.Wytyczne nadzoru dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury ICT
2. Analiza ryzyka środowiska ICT Banku
3. Jak zminimalizować ryzyko istotne w obszarze ICT
4. Jak prowadzić nowoczesny nadzór nad istotnymi ryzykami – ryzyka inherentne i rezydualne
5. Bezpieczeństwo logiczne
6. Bezpieczeństwo operacji
7. Ryzyka ICT z podziałem na obszary
8. Privileged Access Management PAM
9. Testy podatności
10. Protokół 802.1x
11. Monitorowanie zasobów ICT – jakie narzędzia warto wykorzystywać do automatyzacji procesu nadzoru
12. SIEM – system zarządzania informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa
13. SOAR – System zarządzania informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa
14. Analizy bezpieczeństwa infrastruktury ICT prowadzone przy pomocy automatycznego systemu open source Wazuh (darmowego)
15. GLPI i jego 8 możliwości ułatwienia pracy w infrastrukturze ICT
16. DLP – DATA LOSS PREVENTION
17. METODOLOGIA OWASP 10 – bezpieczeństwo narzędzi internetowych – bankowość elektroniczna, portal www banku

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
10 lipca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09:00-10:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl