Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

JAK WYELIMINOWAĆ KLAUZULE ABUZYWNE Z UMÓW Z PRZEDSIĘBIORCAMI? ASPEKTY PRAKTYCZNE ZAWIERANIA UMÓW W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

W dniu 1 stycznia 2021 roku (ustawa COVID przesunęła termin wejścia w życie ustawy) wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1495), które dają przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEDG możliwość podniesienia zarzutu występowania w umowie zawartej z innym przedsiębiorcą klauzuli niedozwolonej (abuzywnej). Skutkiem takiego zarzutu może być wyeliminowanie z umowy abuzywnego zapisu, a jeśli nie jest to możliwe – unieważnienie umowy.

Celem szkolenia jest przygotowanie się banku do analizy wszystkich wzorców umów zawieranych z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEDG pod kątem abuzywności zapisów oraz omówienie sposobu zmiany zakwestionowanych zapisów. Analizie poddane zostaną standardowe regulacje banków.

 

W dniu szkolenia godzinę przed rozpoczęciem każdy uczestnik otrzyma link do wideoszkolenia.
Każdy uczestnik podczas szkolenia będzie mógł zadawać pytania poprzez chat.

PROGRAM:

I. Cel ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1495) czyli czego ustawodawca oczekuje od przedsiębiorców zawierających umowy.

II. Zasady ustalania przy zawieraniu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEDG „zawodowego charakteru umowy”.

III. Klauzule abuzywne:
1. „Rażące naruszenie praw strony umowy” – pojęcie i analiza przypadków.
2. Zasady indywidualnego negocjowania umowy – sposób dokumentowania.
3. Wykaz kodeksowych klauzul abuzywnych, tzw. „szare klauzule”.
4. Rejestr klauzul abuzywnych Prezesa UOKiK i decyzje Prezesa UOKiK jako źródło wiedzy o możliwych niedozwolonych zapisach umownych.
5. Skutki prawne wystąpienia klauzuli w umowie.
6. Zasady usuwania niedozwolonych zapisach umownych.

IV. Część praktyczna:
1. Analiza wzorców umów bankowych zawieranych z przedsiębiorcami: taryfy prowizji i opłat, regulaminów kredytowych i depozytowych pod kątem występowania klauzul abuzywnych.
2. Propozycje zmian wzorców bądź usuwania niedozwolonych zapisach umownych.
3. Zasady obrony przed zarzutami klientów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
27 listopada 2020 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl