Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Kompendium podatkowe VAT dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej

– rozliczenia według nowych zasad przy użyciu Jednolitego Pliku Kontrolnego
– aktualne orzecznictwo istotne dla branży wodkan i komunalnej
– zasady wystawania faktur JPK
– Split payment od 1 kwietnia 2018 roku

Druga połowa 2017 roku to okres zamknięcia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych. Warsztaty  mają na celu pracę grupową i przedstawienie praktycznych aspektów związanych ze zmianami przepisów w podatku od towarów i usług z uwzględnieniem specyfiki branży wod-kan.

Szkolenie będzie uwzględniało zmiany przepisów, które nastąpiły od dnia 1 stycznia 2017 r. oraz są planowane na przyszłe lata. Podstawowym założeniem jest praktyczne podejście do omawianych treści i prezentacja rozwiązań problemów wskazanych przez słuchaczy. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji, która sprzyja wypracowaniu właściwej praktyki podatkowej uczestników szkolenia.

PROGRAM:

Podatek VAT – rozliczenia według nowych zasad przy użyciu Jednolitego Pliku Kontrolnego
1 Jednolity Plik Kontrolny jako element kontroli podatkowej w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej
a) Wskazania obszarów, w których organy stwierdzają największe nieprawidłowości w przesłanych JPK
b) Omówienie przyszłych struktur JPK, obowiązujących podatników : Faktura, wyciąg bankowy, magazyn, księgi rachunkowe
c) Zaprezentowanie struktury JPK-WB jako uzupełnienie struktury JPK
d) struktura Kasy fiskalne i jej zastosowanie

2 Bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo dotyczące VAT w branży wodociągowej, kanalizacyjnej i komunalnej w 2017 r.:
a) partycypowanie w kosztach budowy sieci a rozliczenie VAT
b) zasady opodatkowania dostawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz budynków i budowli przez przedsiębiorstwa z branży WOD-KAN
c)Zasady określania podstawy opodatkowania przy aportach wnoszonych do spółki , jak określić VAT do zapłaty, kto jest podatnikiem?
d) właściwe wystawianie faktur w przypadku występowania podmiotu jako podwykonawca i jako wykonawca w przypadku świadczenia usług budowlanych ( załącznik nr 14 do ustawy), konsekwencje błędnego rozliczenia dostaw towarów i świadczenia usług, które powinny zostać objęte odwrotnym obciążeniem
e) dodatkowe sankcje w podatku VAT w zakresie zaniżeń – przykłady w branży wodociągowej i kanalizacyjnej
f) prezentacja instrukcji w zakresie fakturowania w kontekście zmian od 1 marca 2017 w kodeksach karnych i karnych skarbowych

3. Zasady wystawiania faktur z uwzględnieniem wdrożenia struktury Faktura JPK w branży WOD-KAN i komunalnej
a) ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT,
b) poprawna treść faktury z uwzględnieniem faktur wystawianych dla spółdzielni i wspólnot ,
c) możliwość wystawienia faktury przed sprzedażą,
d) terminy na wystawianie faktur VAT,
e) wystawianie faktur VAT w przypadku braku odczytu licznika
f) termin wystawienia tzw. refaktury
g) refakturowanie mediów w przypadku wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości z uwzględnieniem faktur wystawianych dla spółdzielni i wspólnot,

4. Split payment od 1 kwietnia 2018 roku i jego wpływ na branżę WOD-KAN i komunalną
a) skrócenie terminu zwrotu podatnikom środków zgromadzonych na rachunku VAT
b) system zachęt dla tych podatników, którzy podejmą decyzje o dobrowolnym stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności
c) zasady działania mechanizmu na przykładach
d) odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
8 listopada 2017 r. Warszawa
13 listopada 2017 r. Katowice
20 listopada 2017 r. Wrocław
21 listopada 2017 r. Poznań

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

PROMOCJA:
490 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl