Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Kompendium wiedzy Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z uwzględnieniem bieżących zmian w przepisach prawa oraz Rekomendacji KNF

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia:
Szkolenie obejmuje swoim zakresem wszystkie już obowiązujące oraz przygotowane do wdrożenia zmiany przepisów prawa tj. zagadnienia wynikające z Prawa Spółdzielczego, Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych…, Prawa Bankowego, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej…, Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego.
Przygotowane szkolenie pozwoli uzyskać niezbędne i wymagane przepisami prawa kwalifikacje członkom RN oraz kandydatom – członkom komitetu audytu w zakresie sprawowania funkcji kontroli i nadzoru.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
– członków komitetu audytu banku spółdzielczego,
– członków Rady Nadzorczej banku spółdzielczego.

PROWADZĄCY:

Robert Konieczny

Specjalista z zakresu systemu zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej. Wieloletni szkoleniowiec i praktyk bankowy na stałe współpracującym z wieloma firmami szkoleniowymi. Współpracował z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej oraz wieloma bankami, m.in. „SanBank” Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli, Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach, Bank Spółdzielczy w Lubartowie oraz Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie. Robert Konieczny wykłada również zarządzanie ryzykiem operacyjnym na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Przeprowadził wiele szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości bankowej, podatkowej oraz systemu zarządzania ryzykiem.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne i specyfika banku spółdzielczego
2. Podstawy prawne funkcji nadzorczych i kontrolnych rady nadzorczej
3. Sprawowanie funkcji nadzorczych i kontrolnych w praktyce
4. Zadania i obowiązki rady nadzorczej w zakresie kontroli wewnętrznej wg ustawy Prawo bankowe
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej…:
a) system zarządzania ryzykiem
b) system kontroli wewnętrznej
6. Obowiązki banku, Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu wynikające z przepisów Ustawy
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym
7. Obowiązki organów zarządczych i nadzorczych w świetle rekomendacji KFN
8. Odpowiedzialność członków organów statutowych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
9 grudnia 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl