Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Kompetencje zadaniowe Zarządu, odpowiedzialność pracownika i dobre praktyki zarządzania ryzykiem ESG w Banku Spółdzielczym.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest dostosowanie Banku Spółdzielczego (w ramach modelu trzech linii obronny) do obowiązków regulacyjnych i operacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem ESG. Istotne jest zwrócenie uwagi na zalecenia KNF w zakresie dostosowywania poziomu dojrzałości banku do wytycznych EBA 2020/30/06 w zakresie zarządzania ryzykiem (mapa dobrych praktyk zarządzania ryzykiem wg. stanu na 30.06.2024 r – zalecane jest, żeby taka mapa była w każdym banku). Szkolenie wyjaśnia znaczenie aktywów zielonych, taksonomiczności portfela na poczet przyszłych ujawnień wskaźników zrównoważonego rozwoju. W ramach szkolenia zostanie też omówiony temat greenwashingu w praktyce banku.

PROGRAM:

1. Zalecenia KNF wynikające z korespondencji do BS (jak to wszystko poukładać od A do Z?)
2. Dobre praktyk zarządzania ryzykami ESG zg. z UKNF Pismo z dnia 10.05.2023 r. (znak: DBS-DBSZ5.7111.35.2023.BD) – budowa arkusza dla BS – aktualizacja na 30.06.2024
3. Jak działa Taksonomia, krok po kroku
– budowa wskaźnika GAR od A do Z
– ujawnienia taksonomiczne (działalność gospodarcza oraz konsument EKZH)
– ustalenie apetytu na aktywa zielone i wpis do Strategii biznesowej
4. Regulacje z zakresu ryzyka ESG (zasady zarządzania ryzykiem kredytowy, polityka kredytowa, zasady kredytów zrównoważonych środowiskowo)
5. Greenwashing

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
12 lipca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl