Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

KOMPLEKSOWA UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW – OGÓLNE WARUNKI UMÓW (OWU), WZORY DOKUMENTÓW

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Wzór Ogólnych Warunków Umów o Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków dostosowany do nowych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Wzór wezwania do zapłaty, zawiadomienia o odcięciu dostaw wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego. Silniejsza ochrona konsumentów.

PROWADZĄCY:

Mirosław Krzyszczak

Partner zarządzający w Krzyszczak  Legal Kancelaria Prawna  Sp.k. specjalizującej się w obsłudze sektora gospodarki komunalnej, członek rad nadzorczych w spółkach komunalnych, konsultant krajowy Forum Wodociągów Polskich, wykładowca w m.in. Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor Komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych sektora wodociągowego i kanalizacyjnego m.in. w Monitorze Prawniczym, Przeglądzie komunalnym, Gazecie Samorządu i Administracji, Wspólnocie; były członek Zespołu Prawnego Izby Gospodarczej Wodociagi Polskie.

PROGRAM:

1. Zakres aktualizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
2. Wniosek o zawarcie umowy (forma, cechy szczególne):
– wzór wniosku dla umowy konsumenckiej,
– wzór wniosku dla umowy konsumenckiej zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa,
– wzór wniosku dla umowy niekonsumenckiej,
3. Właściwa identyfikacja strony umowy: – gdy wniosek składa zarządca nieruchomości, właściciel, użytkownik wieczysty, współwłaściciel, posiadacz zależny.
4. Zakres umowy i ogólne warunki umowy (OWU) o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków- postanowienia umowy z uwzględnieniem orzecznictwa i komentarzem w zakresie:
– ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
– sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
– praw i obowiązków stron umowy,
– warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych
– będących w posiadaniu odbiorcy usług,
– procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
– ustaleń zawartych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowej dostawy wody i zbiorowego odbioru ścieków,
– okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
5. Wzór umowy, wzór OWU.
6. Zmiana i rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
3 czerwca 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl