Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Kontrola zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w praktyce banków spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Zgodnie z zapisami Rekomendacji H/13.4 zadania komórki ds. zgodności powinny obejmować weryfikację procedur w zakresie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zgodnie z zapisami Rekomendacji H.13.7 bank spółdzielczy może odstąpić od takiego zapisu o ile dany obszar podlega testowaniu pionowemu. W praktyce oznacza to, że komórka ds. zgodności powinna weryfikować propozycje zmian w procedurze AML/CFT i jednocześnie przeprowadzać testowanie stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w ww. obszarze.

 

Celem niniejszego szkolenia jest wspólne przygotowanie dokumentu testowego (z uwzględnieniem wzorów obydwu zrzeszeń) z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz wskazania obszarów wymagających modyfikacji w procedurach wewnętrznych Banku.

 

 1. KORZYŚCI
 1. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami planowania i technikami przeprowadzania kontroli w obszarze AML/CFT,
 2. Uczestnicy szkolenia otrzymają przykłady wypełnionych dokumentów testowych w zakresie AML.CFT z uwzględnieniem wzorów obydwu zrzeszeń,
 3. Otrzymają propozycję notatki z uwagami do procedur w zakresie AML/CFT z uwzględnieniem wzorców obydwu zrzeszeń.

 

 1. ADRESACI

Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu (ze szczególnym uwzględnieniem członka zarządu odpowiedzialnego z zarządzanie AML/CFT), pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem istotnym, analityków prania, Compliance AML, Koordynatorów prania, pracowników sprzedażowych, monitoringu, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

 

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Poziom szkolenia: zaawansowany – oczekiwana wiedza na temat zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

 

PROGRAM:

1. Konstrukcja dokumentów testowych w obszarze AML/CFT:
a. Wzór SSOZ BPS,
b. Wzór SSO SGB.
2. Definicja mechanizmów / obszarów poddawanych kontroli w ramach AML / FT:
a. Ocena ryzyka klienta i transakcji,
b. Ocena ryzyka okresowa,
c. Raportowanie w zakresie ryzyka ppift,
3. Odbiorcy wyników kontroli – komórki kontrolowane,
4. Wybór próby do kontroli – podejście ilościowe i jakościowe,
5. Opis technik przeprowadzania testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w obszarze AML/CFT,
6. Zasady dokumentowania ocen ryzyka:
a. Dokumentacja papierowa,
b. Dokumentacja elektroniczna (zapisy w systemie IT),
7. Organizacja zarządzania ryzykiem AML/CFT,
8. Podział zadań z uwzględnieniem Compliance AML,
9. Szkolenia,
10. Przegląd procedur AML/CFT pod kątem ich zgodności z pozostałymi procedurami Banku Spółdzielczego,
11. Omówienie najczęściej wykazywanych nieprawidłowości w obszarze zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
12. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
28 września 2023 r. Online

Godziny zajęć: 12.30-15.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl