Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

KORZYSTANIE Z CUDZYCH NIERUCHOMOŚCI. ŻĄDANIA ODSZKODOWAWCZE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZWIĄZANE Z INWESTYCJAMI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYMI NA CUDZYCH GRUNTACH ORAZ ROZLICZENIA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU. SKUTECZNE SPOSOBY OBRONY GMIN I PRZEDSIĘBIORSTW PRZED ROSZCZENIAMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROGRAM:

1. Realizacja inwestycji wod-kan w kontekście ewentualnych roszczeń właściciela gruntu, które mogą powstać z tytułu inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych:
– roszczenia o usunięcie sieci wod-kan – szczególnie niebezpieczne żądanie niezwłocznego usunięcia wykorzystywanego już urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego, posadowionego na cudzym gruncie
– roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie,
– roszczenie o wykup.
2. Sposoby prawnego uregulowania korzystania z cudzych gruntów w stosunku do urządzeń, które zostały już w przeszłości zbudowane.
3. Służebność przesyłu: nabycie na podstawie umowy, orzeczenia sądu, zasiedzenie służebności przesyłu. Służebność publiczna.
4. Szczególne przypadki stosowania służebność przesyłu, w tym związane z prowadzeniem inwestycji liniowych przez gminę i przekazywanie wybudowanej infrastruktury na rzecz własnych spółek. Przykład umowy przyrzeczenia ustanowienia służebności przesyłu w przyszłości.
5. Prawne sposoby regulowania zasad korzystania z cudzych gruntów przy budowie urządzeń.
6. Umowa cywilnoprawna jako sposób prawnego zabezpieczenia i egzekwowania wywiązywania się przez podmiot przyłączony ze wszystkich zobowiązań nałożonych nań umową przyłączeniową.
7. Problemy eksploatacyjne przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
a) własność sieci lub przyłączy a ich utrzymanie i eksploatacja,
b) przykłady postanowień umowny, gdy przedsiębiorstwo jako posiadacz utrzymuje przewody wod-kan do granicy nieruchomości.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
18 kwietnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.30-13.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl