Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Kredyty hipoteczne- szkolenie okresowe dla personelu Banku zakończone egzaminem lub bez.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest zapewnienie spełnienia przez pracowników banku wymogów z art. 58 ustawy o kredycie hipotecznym – odbycie przez pracowników rozpoczynających pracę w dziale obsługi kredytów hipotecznych szkolenia zakończonego egzaminem.
Zgodnie z art. 59 ustawy o kredycie hipotecznym, kredytodawca jest obowiązany zapewnić, że personel kredytodawcy co najmniej raz na 3 lata odbywa szkolenie z zakresu zagadnień dotyczących opracowywania, oferowania lub zawierania umów o kredyt hipoteczny, a także świadczenia usług dodatkowych, jeżeli są one oferowane.
Dzięki udziałowi w szkoleniu bank wypełni ustawowy obowiązek zapewnienia szkolenia dla swego personelu i prawidłowo go udokumentuje, a nowi pracownicy banku uzyskają uprawnienia do oferowania tych kredytów (szkolenie dla nich zakończone zostanie egzaminem).

PROGRAM:

1. Uwagi wstępne, omówienie celu i zakresu szkolenia, kwestie organizacyjne
2. Omówienie aktualnej sytuacji na rynku kredytów hipotecznych, aktualne ryzyka prawne w finansowaniu hipotecznym
3. Reforma wskaźnika referencyjnego
4. Umowa o kredyt hipoteczny – zakres przedmiotowy i podmiotowy
5. Rodzaje kredytów hipotecznych według Rekomendacji S
6. Podstawowe pojęcia ustawy o kredycie hipotecznym
7. Zasady reklamy i promocji kredytu hipotecznego, przykład reprezentatywny
8. Zasady sprzedaży wiązanej i sprzedaży łącznej produktów hipotecznych
9. Zasady dobrych praktyk w zakresie finasowania hipotecznego
10. Zasady świadczenia usług dodatkowych
11. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, znaczenie, składowe i zasady wyliczania
12. Przebieg procesu finansowania hipotecznego
9.1.Asysta przedkontraktowa
9.2.Finansowanie hipoteczne w walucie obcej – wzmianka
9.3.Formularz informacyjny kredytu hipotecznego
9.4.Dodatkowe informacje udzielane w związku z kredytem hipotecznym
9.5.Wniosek o zawarcie umowy o kredyt hipoteczny
9.6.Analiza wniosku oraz badanie zdolności kredytowej
9.7.Odmowa zawarcia umowy o kredyt hipoteczny, obowiązek informacyjny
9.8.Decyzja kredytowa
9.9.Zawarcia umowy o kredyt hipoteczny
9.10.Elementy umowy o kredyt hipoteczny
9.11.Zmiana oprocentowania umowy o kredyt hipoteczny, stopa referencyjna
10. Restrukturyzacja kredytów hipotecznych
11.Spłata kredytu hipotecznego przed terminem
11.1.Prawo do wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu hipotecznego przed terminem
11.2.Obniżenie całkowitego kosztu kredytu, z uwzględnieniem obowiązku zwrotu prowizji
11.3.Rekompensata za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego
12.Odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny
12.1.Prawo do odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny
12.2.Skutki odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny
12.3.Rozliczenie w razie odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny
12.4.Rozszerzona skuteczność oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kredyt hipoteczny
13.Obowiązki szkoleniowe pracowników kredytodawcy
14.Podstawowe informacja o księgach wieczystych i hipotece, skuteczne ustanawiania zabezpieczeń hipotecznych.
15. Rekomendacja S – podstawowe informacje

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
27 marca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl